Senior (církev)

představený seniorátu; funkce v protestantských církvích

Senior je v některých protestantských církvích titul vyššího duchovního představitele, zpravidla je jím volený představitel seniorátu, čili oblastní správní jednotky, která zahrnuje několik farních sborů.

Českobratrská církev evangelická

editovat

Senior je spolu se seniorátním kurátorem statutárním zástupcem seniorátu a společně předsedají čtyř nebo šestičlennému seniorátnímu výboru. Jsou voleni konventem. Senior je zvolen z farářů seniorátu a i po převzetí úřadu seniora zůstává ve svém farním sboru. Seniorátní kurátor je laik, čili člen církve obvykle bez teologického vzdělání. Zástupci seniora v seniorátním výboru (opět faráři některého ze sborů seniorátu) se označují jako náměstek seniora neboli konsenior.

Nejvyššími představiteli celé církve jsou obdobně synodní senior a synodní kurátor.

Krátce po vzniku Českobratrské církve evangelické v roce 1918 se jako senior označovala funkce dnešního synodního seniora (zastával ji Josef Souček), představitelé seniorátů se nazývali konsenioři.

Ostatní církve v ČR

editovat

Úřad seniora je zřízen ve Slezské církvi evang. a. v.; do roku 1937 byl titul seniora vyhrazen duchovnímu představiteli celé církve; od roku 1950 je obdobný úpravě platné pro ČCE. V Apoštolské církvi stojí senior v čele oblasti; v Církvi bratrské v čele seniorátu. Titul seniora nesou představitelé Církve Křesťanská společenství a Církve Slovo života.