Seniorát (správní jednotka)

správní jednotka některých církví

Seniorát (někdy též seniorátní sbor) je název pro správní jednotku některých (převážně evangelických) církví působících převážně ve střední Evropě. Seniorát sdružuje zpravidla na územním principu farní sbory. V čele seniorátu stojí zpravidla duchovní s titulem senior. Je-li zřízena funkce jeho náměstka, nese tento náměstek titul konsenior. Vedle seniora je zpravidla v čele seniorátu též laický představitel s titulem seniorátní kurátor.

Senioráty v České republice editovat

V České republice na senioráty člení Českobratrská církev evangelická (dělí se na 14 seniorátů), Církev bratrská (12 seniorátů) a Slezská církev evangelická augsburského vyznání (5 seniorátů).

Senioráty v zahraničí editovat

V zahraničí se na senioráty člení např. Slovenská evangelická církev augsburského vyznání v Srbsku (dělí se na 3 senioráty), Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku (dělí se na 14 seniorátů), Reformovaná křesťanská církev na Slovensku (dělí se 9 seniorátů, z nichž 2 jsou slovenské a 7 maďarských) či Polská národní katolická církev (v USA a Kanadě).