Sehni se pro kámen

Sehni se pro kámen (1988) je dobrodružný historický román pro mládež z husitské doby od českého spisovatele Zdeňka Mareše. Román zachycuje zrod, zrání a první větší bitvu husitských válek, bitvu u Sudoměře, která předznamenala další směr vývoje husitského vojenství.

Obsah románuEditovat

Příběh románu vypráví setník husitských vojsk Prokopa Holého Štěpán Roubík jako své vzpomínky na dobu, kdy byl ještě chlapcem. Je nalezencem, kterého matka pohodila u kostelních vrat. Z počátku má štěstí, ujme se ho manželka bohatého měšťana Roubíka Kateřina, po kterém je Štěpán pojmenován. Po pěti letech však Kateřina zemře, Roubík se znovu ožení a chlapce se zbaví. Štěpán nejprve prožívá bídu a ústrky,ale pak najde nový domov u kameníka Želízka, s jehož synem Odolenem se spřátelí. Roku 1412 však Želízko zahyne při neštěstí na stavbě a brzy na to zemře i Odolenova matka. Nakonec chlapci přijdou i o střechu nad hlavou, když půdu pod jejich chatrčí koupí nějaký bohatý Němec.

Oba chlapci naleznou útočiště v kostele Panny Marie Sněžné. Ujmou se opuštěně dívky Ludmily a setkají se s Janem Želivským, který Štěpána pověří nelehkým a nebezpečným úkolem udržovat spojení s Janem Žižkou. Přitom se Štěpán snaží proniknut do podstaty Husova učení.

Štěpán s Odolenem se brzy dostanou do víru dramatických událostí. Prožívají všeobecné pobouření nad upálením Mistra Jana Husa a vzrůstající odpor proti katolické církvi, zúčastní se defenestrace novoměstských konšelů roku 1419 a po smrti krále Václava IV. také útoků na kostely, ve kterých nepodávají podobojí. Roku 1420 se s Janem Žižkou a jeho věrnými vydávají jako práčata do Plzně a pak na Tábor. U Sudoměře je napadne početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů. Za cenu velkých ztrát a díky Žižkově strategii husitské vojsko zvítězí. Štěpán však radost z vítězství nemá, protože v bitvě padl jak Odolen, tak i Ludmila.

Externí odkazyEditovat