Samdok (ze švédského samtids dokumentation, česky dokumentace současnosti) je projekt muzeologie na podporu aktivní dokumentace současnosti, vzniklý v 70. letech ve Švédsku. Má za úkol zdokumentovat co nejvíce sfér lidské činnosti a zároveň koordinovat činnost muzeí, aby se jejich dokumentace nějakým způsobem nepřekrývala.

Historie vznikuEditovat

Počátky projektu sahají do roku 1967, kdy začali etnologové ze Švédska hovořit o problematice dokumentace současnosti. Posléze se myšlenka rozšířila na techniku a umění. V roce 1977 byly na konferenci ve Stockholmu ustanoveny tři pracovní skupiny, které vytvořily základ projektu. Došlo ke spojení všech odvětví v jednu organizaci – Samdok. Hlavní organizátorkou se stala Gunilla Cedreniusová.

Systém organizace v SamdokuEditovat

Činnost byla organizována, aby nedocházelo k překrývání a dublování sběru materiálu v rámci několika oborů. Organizačně byla dokumentace rozdělena do 11 košů. Každá oblast (koš) má svůj výbor. Byly studovány vazby, na základě studie a výsledku byl předmět vybrán.

Oblasti (koše) rozdělení:

 • domov
 • veřejná správa
 • služby
 • komunikace
 • obchod
 • stavebnictví
 • textil
 • potraviny
 • kovy, dřevo, papír
 • lesnictví
 • zemědělství

Hlavní cíle dokumentace v rámci SamdokuEditovat

 • podpora aktivní dokumentace současnosti
 • rozšířit odpovědnost muzeí
 • koordinovat činnost muzeí
 • provádění dokumentace podrobným zkoumáním prostředí, ve vazbách na prostředí, kde se nachází
 • zajištění správného pohledu na současnost
 • zachování optimálního fondu do budoucna, ale s co nejmenšími náklady

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 • DOLÁK, Jan. Dokumentace doma i ve světě. In: Teorie a praxe – dokumentace současnosti : sborník z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006. ISBN 80-86413-31-4. S. 4–20.
 • What is Samdok? na webu Nordiska Museet (anglicky)
 • FÄGERBORG, Eva; UNGE, Elin von. Connecting Collecting. Stockholm: Samdok/Nordiska Museet, 2008. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-08-24. ISBN 978-91-633-2769-8. (anglicky) 
 • STEEN, Anna. Samdok: tools to make the world visible. In: KNELL, Simon J. Museums and the Future of Collecting. 2. vyd. Aldershot: Ashgate, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7546-3005-6. S. 196–203. (anglicky)
 • STAVENOW-HIDEMARK, Elisabeth. Home thoughts from abroad : An evaluation of the SAMDOK Homes Pool. In: KNELL, Simon J. Museums in the Material World. 1. vyd. Abingdon: Routledge, 2007. Dostupné online. ISBN 0-203-94685-5. S. 51–59. (anglicky)
 • CÍR, Dimitrij. Teorie muzejní selekce. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Dostupné online. Diplomová práce absolventa oboru muzeologie Filozofické fakulty MU.