Sadismus a masochismus

(přesměrováno z Sadomasochismus)

Sadismus je sexuální potěšení při způsobování bolesti jinému jedinci. Označení je odvozeno od jména francouzského spisovatele markýze de Sade.[1]

Bičování je jednou ze sadomasochistických praktik

Masochismus je opak sadismu. Je to sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen bolestí, která je mu způsobována. Masochismus je pojmenován podle spisovatele Leopolda von Sacher-Masocha.

Oba jevy jsou v jistém smyslu komplementární.

Sadomasochismus je termín zobecňující chování se znaky sadismu či masochismu. Jde o pojmenování aktivity jako jevu, na rozdíl od shora uvedených pojmů, označujících chování jedince. Někteří (zejména lidé ho praktikující) ho považují za formálně nesprávný. Sadomasochismus pak považují za formu sexuální orientace, čímž míní vrozenou charakteristiku osobní sexuality. Praktiky obecně nazývané sadomasochismem obvykle spadají pod BDSM.

Sadomasochistické praktiky překračující meze obecné přijatelnosti bývají považovány za sexuální úchylku.

Klinický pohled

editovat

V klinickém významu se pojmy sadismus a masochismus označuje spíše osobní sklon nežli konkrétní praktiky. Statistické a diagnostické manuály (DSM, MKN) řadí sadomasochismus, sadismus a masochismus mezi parafilie.

Právní souvislosti

editovat

V České republice je trestná výroba a šíření pornografických materiálů, v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku. Podle § 191 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) může být osoba, která se dopustí výše uvedeného, potrestána odnětím svobody až na jeden rok.[2][p 1] Naopak držení takovýchto materiálů, na rozdíl třeba od dětské pornografie,[3] zákon neporušuje (resp. jej zákon nevzpomíná).

Poznámky

editovat
  1. Zákon č. 40/2009 Sb., § 191, odstavec 1 konkrétně uvádí: „Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, (…) bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“[2]

Reference

editovat
  1. DUŠEK, Karel; VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena. Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada Publishing, 2010. 632 s. Dostupné online. ISBN 978-80-247-1620-6. S. 312. 
  2. a b Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009. Dostupné online. § 191, odst. 1. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  3. Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 2009. Dostupné online. § 192, odst. 1. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Literatura

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat