Sépiovky

Sépiovky (Rhombozoa, syn. Dicyemida) je skupina výhradně mořských bezobratlých živočichů, parazitujících v tělech hlavonožců, zejména u sépií. Jejich tělo je tvořeno buňkami somatodermu, které nejsou kryty kutikulou. Zároveň chybí myofibrily, tzn. že organismy nemají žádnou svalovinu. Sépiovky jsou hermafroditi. Rozmnožují se nepohlavně rozpadem embryonálních buněk (umožňuje rychlé šíření po těle hostitele). Pokud je těchto buněk dostatek, diferencují se na samčí a samičí, které spolu posléze splynou, vytvoří zygotu a z té se vyvine obrvená larva, která se uvolní do volného moře, kde napadá další hostitele. K zástupcům patří například Dicyema.

Jak číst taxoboxSépiovky
Dicyema macrocephalum
Dicyema macrocephalum
Vědecká klasifikace
Říše živočichové (Animalia)
Nadoddělení trojlistí (Triblastica)
Oddělení prvoústí (Protostomia)
Kmen sépiovky (Rhombozoa)
A. Krohn, 1839
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jejich fylogenetický původ není ještě zcela jasný, tradičně byly řazeny (jako zástupci parafyletické skupiny Diblastica) po boku plazmodiovek (Orthonectida) do polyfyletického kmene morulovci (Mesozoa). Dnešní výzkumy však ukazují, že obě skupiny morulovců jsou si vzájemně nepříbuzné a v obou případech se jedná o silně zjednodušená Bilateria, konkrétně zástupce prvoústých (Protostomia). Plazmodiovky jsou pravděpodobě vnitří skupinou kroužkovců (Annelida), postavení sépiovek je dosud nevyjasněné.