Otevřít hlavní menu
Měření rekonstruované tramvajové trati v Praze u Anděla

Rozchodka je zařízení k měření rozchodu kolejí. Vyvinula se z jednoduché tyče s vymezujícími výřezy až po složité elektronické měřicí přístroje.

Klasická rozchodka je vlastně jen kovová tyč, z níž vybíhají jazyky vymezující správný rozchod (je závislý na požadovaném rozchodu kolejí). Používala se nejen pro kontrolu, ale i pro vymezení správného rozchodu při stavbě trati. Pro většinu prací byla taková rozchodka dostačující a navíc byla i odolná vůči nešetrnému zacházení traťových dělníků. Pro vymezení zvětšeného rozchodu v obloucích se k ní dodávaly sady distančních vložek.

Vylepšená rozchodka byla vybavena měřidlem a vodováhou (pro určování převýšení v obloucích).

Později byly stavěny pojízdné rozchodky, které měří spolu s rozchodem převýšení a zborcení koleje. Dnešní elektronické rozchodky jsou schopny o provedeném měření vyhotovit i protokol.