Paraboloid je v geometrii plocha druhého řádu čili kvadrika, kterou lze vyjádřit jednou z následujících rovností:

  • , pak se jedná o takzvaný eliptický paraboloid, nebo
  • , pak se jedná o takzvaný hyperbolický paraboloid.
Eliptický paraboloid
Hyperbolický paraboloid

Speciálním případem eliptického paraboloidu je rotační paraboloid, rotační plocha vzniklá rotací paraboly kolem její osy. V rovnicovém vyjádření se jedná o případ, kdy .

Externí odkazy

editovat