Rezervní fond Ruské federace

Rezervní fond Ruské federace vznikl 1. února 2008, rozdělením Stabilizačního fondu na Rezervní fond a Fond národního bohatství[1]. Zdrojem fondu jsou příjmy z prodeje ropy a zemního plynu. Cílem fondu je vyrovnávání rozpočtu při poklesu cen uvedených komodit. Spravován je ministerstvem financí, prostředky fondu jsou výhradně v cizích měnách (45% USD, 45% EUR, 10% GBP) a tvoří současně část devizových rezerv centrální banky.

Stav fondu a jeho zánikEditovat

Fond je založený na principu vyrovnávání pohybu cen plynu, ropy a ropných produktů. Prostředky utržené za tyto komodity se převádějí do fondu a z něj potom do rozpočtu. Pokud tržby přesáhly vládou stanovený normativ, byly přebytky ponechány ve fondu. Pokud se normativ naplnit nepodařilo, byly chybějící prostředky z fondu čerpány ve prospěch státního rozpočtu.

V roce 2014 však došlo k prudkému propadu cen zejména ropy[2], na což vláda nereagovala úpravou rozpočtu a tedy ani normativu. Důsledkem byl postupný úbytek prostředků fondu. Později vláda normativ přizpůsobila reálným cenám komodit.

V tomtéž roce však došlo v důsledku obsazení ukrajinského poloostrova Krym k zavedení hospodářských sankcí vůči Ruské federaci. Vláda přišla o možnost vyrovnávat výpadky rozpočtu pomocí půjček[3] a Rezervní fond se stal jediným zdrojem likvidních aktiv, ze kterého měla možnost prakticky neomezeně čerpat. To vedlo k dalšímu úbytku prostředků.

V lednu 2017 ruské ministerstvo financí nezveřejnilo v obvyklém termínu na svých stránkách informaci o stavu Rezervního fondu. Podle zahraničních a nezávislých ruských zdrojů však na přelomu roku došlo k odčerpání více než poloviny zbývajících prostředků [4][5][6][7]. Toto v druhé polovině ledna ruské ministerstvo financí, zveřejněním stavu fondu, potvrdilo.

Koncem roku 2017 ministerstvo financi vyčerpalo téměř všechny prostředky a použilo je na krytí rozpočtového schodku. Zbývající peníze byly převedeny do Fondu národního blahobytu a Rezervní fond tak k 1.1.2018 fakticky zaniknul.

Prostředky ve fonduEditovat

Historie objemu prostředků alokovaných v Rezervním fondu Ruské federace.[8]

Datum mld. dolarů mld. rublů
01.02.2008 125,19 3 057,85
01.03.2008 127,81 3 082,28
01.04.2008 130,48 3 068,43
01.05.2008 129,80 3 069,47
01.06.2008 129,32 3 069,94
01.07.2008 130,30 3 056,52
01.08.2008 129,68 3 040,37
01.09.2008 142,60 3 504,62
01.10.2008 140,98 3 559,19
01.11.2008 134,60 3 572,78
01.12.2008 132,63 3 661,37
01.01.2009 137,09 4 027,64
01.02.2009 137,34 4 863,80
01.03.2009 136,33 4 869,74
01.04.2009 121,06 4 117,67
01.05.2009 106,81 3 551,47
01.06.2009 100,95 3 127,93
01.07.2009 94,52 2 957,54
01.08.2009 88,53 2 811,34
01.09.2009 85,74 2 706,82
01.10.2009 76,37 2 298,00
01.11.2009 77,18 2 242,09
01.12.2009 75,07 2 238,58
01.01.2010 60,52 1 830,51
01.02.2010 59,91 1 823,26
01.03.2010 58,90 1 763,89
01.04.2010 52,90 1 553,28
01.05.2010 40,59 1 188,70
01.06.2010 39,27 1 197,66
01.07.2010 39,32 1 226,57
01.08.2010 40,59 1 225,17
01.09.2010 40,08 1 228,93
01.10.2010 41,39 1 258,26
01.11.2010 41,81 1 286,99
01.12.2010 40,88 1 279,85
01.01.2011 25,44 775,21
01.02.2011 25,96 770,24
01.03.2011 26,12 755,82
01.04.2011 26,24 748,53
01.05.2011 27,11 745,71
01.06.2011 26,57 745,86
01.07.2011 26,60 746,84
01.08.2011 26,55 734,98
01.09.2011 26,76 772,28
01.10.2011 25,85 823,87
01.11.2011 26,42 790,02
01.12.2011 25,60 801,77
01.01.2012 25,21 811,52
01.02.2012 61,36 1 863,06
01.03.2012 62,40 1 806,47
01.04.2012 62,28 1 826,62
01.05.2012 62,16 1 825,28
01.06.2012 60,21 1 953,88
01.07.2012 60,50 1 985,45
01.08.2012 59,87 1 927,12
01.09.2012 60,48 1 953,11
01.10.2012 61,46 1 900,13
01.11.2012 61,35 1 934,08
01.12.2012 61,40 1 906,89
01.01.2013 62,08 1 885,68
01.02.2013 86,24 2 589,45
01.03.2013 84,68 2 592,89
01.04.2013 83,93 2 608,69
01.05.2013 84,88 2 652,94
01.06.2013 84,39 2 665,92
01.07.2013 84,71 2 770,92
01.08.2013 85,35 2 807,02
01.09.2013 85,38 2 838,58
01.10.2013 86,44 2 795,81
01.11.2013 87,15 2 794,04
01.12.2013 86,93 2 885,29
01.01.2014 87,38 2 859,72
01.02.2014 87,13 3 070,74
01.03.2014 87,33 3 148,08
01.04.2014 87,46 3 121,33
01.05.2014 87,94 3 139,42
01.06.2014 87,13 3 026,34
01.07.2014 87,33 2 937,00
01.08.2014 86,63 3 095,21
01.09.2014 91,72 3 387,34
01.10.2014 90,00 3 544,83
01.11.2014 89,55 3 885,87
01.12.2014 88,94 4 386,91
01.01.2015 87,91 4 945,49
01.02.2015 85,09 5 864,90
01.03.2015 77,05 4 720,74
01.04.2015 75,70 4 425,75
01.05.2015 76,41 3 950,49
01.06.2015 76,25 4 039,27
01.07.2015 76,83 4 265,65
01.08.2015 72,93 4 302,18
01.09.2015 70,69 4 699,53
01.10.2015 70,51 4 670,50
01.11.2015 65,71 4 229,98
01.12.2015 59,35 3 931,08
01.01.2016 49,95 3 640,57
01.02.2016 49,72 3 737,29
01.03.2016 49,90 3 747,06
01.04.2016 50,60 3 340,92
01.05.2016 44,96 2 892,35
01.06.2016 38,60 2 551,06
01.07.2016 38,22 2 456,10
01.08.2016 38,18 2 560,28
01.09.2016 32,20 2 090,10
01.10.2016 32,26 2 037,19
01.11.2016 31,66 1 991,61
01.12.2016 31,30 2 032,70
01.01.2017 16,03 972,13
01.02.2017 16,18 973,53
01.03.2017 16,07 931,31
01.04.2017 16,19 912,95
01.05.2017 16,34 931,25
01.06.2017 16,50 932,70
01.07.2017 16,71 987,27
01.08.2017 16,91 1 006,62
01.09.2017 17,06 1 001,73
01.10.2017 17,01 986,71
01.11.2017 16,86 975,52
01.12.2017 17,05 994,64
01.01.2018 0 0

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat