Rezervní fond (obchodní společnosti)

účetní fond pro krytí ztrát

Rezervní fond je fond určený ke krytí ztrát obchodní společnosti. Do konce roku 2013 jej povinně vytvářely akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, tato povinnost s novým zákonem o obchodních korporacích zanikla (až na výjimky u akciové společnosti). To ale jiným formám obchodních společností ani družstvům nebrání v tom, aby si rezervní fond vytvořily vlastní úpravou ve společenské smlouvě nebo stanovách. Do rezervního fondu se může ukládat část čistého zisku a další vlastní zdroje obchodní společnosti.

Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie editovat

Akciová společnost, která vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zcizí-li společnost vlastní akcie, které vlastní nebo o jejichž hodnotu sníží základní kapitál, uvolní tím prostředky vázané ve zvláštním rezervním fondu a může je nadále využívat bez dosavadního omezení. K jinému účelu společnost zvláštní rezervní fond použít nesmí.[1]

Reference editovat

  1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 316. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.