Rekvizita

Rekvizita (z latinského requisitumpotřebná věc) je předmět, který používá herec k rozvíjení své herecké akce. Na rozdíl od kulisy s rekvizitou přichází přímo do styku, dochází k interakci mezi hercem a předmětem. Rekvizitou může být například talíř s jídlem a příbor, jí-li z něj herec během svého vystoupení. Stejně tak ale rekvizitou mohou být předměty abstraktní, například míčky užívané při žonglování.

Rozdělení rekvizitEditovat

Rekvizity se dělí do pěti skupin:

  • výpravné – tyto rekvizity se nepohybují, např. nábytek
  • hrací – tyto rekvizity se přímo účastní akce, např. puška, nůž
  • osobní – tyto rekvizity patří herci v době natáčení, např. brýle
  • živé – živá zvířata
  • spotřební – tyto rekvizity jsou při natáčení znehodnoceny, např. jídlo.

Rekvizity ve filmuEditovat

U filmu hlídá správné umístění předmětů a jejich pohyb po prostoru člověk označovaný funkcí skript.

Rekvizity v divadleEditovat

V divadle v přípravné fázi má na starosti výrobu rekvizit rekvizitář. Během představení pak jejich rozmístění na jevišti kontroluje inspicient.

Dělí se do tří skupin:

1.reálná

2.zástupná

3.imaginární

Rekvizity ve webovém designuEditovat

Ve webovém designu se rekvizitou rozumí výhradně pohyblivý prvek, pohyblivá postava či pohyblivý charakter. Ve webovém designu rekvizitou v žádném případě nemohou být statické objekty a to ani tehdy, pokud je k nim vázán prolink. Cokoliv, co není pohyblivé, se ve webovém designu nazývá pozadím.

Externí odkazyEditovat