Rayleighovo číslo

Rayleighovo číslo se vztahuje k fyzikálnímu úkazu, tzv. proudění tepla (konvekci tepla).

Vzorec pro výpočet:

,

kde značí součinitel teplotní roztažnosti, tíhové zrychlení, výšku vrstvy kapaliny, součinitel teplotní vodivosti a součinitel kinematické viskozity.

Externí odkazyEditovat