Rakev je schránka na mrtvé tělo člověka nebo zvířete. Bývá ze dřeva či jiného materiálu. Dřevěné rakve zhotovují truhláři. Nebožtík se do ní ukládá před smutečním obřadem a je v ní až do jeho ukončení, rakev též slouží k přepravě nebožtíkova těla. Následně je spálen, nebo pohřben i s rakví do země, sarkofágu, případně je rakev uložena jinak.

Různé rakve ve sklepení kostela v Uppsale
The Old Shepherd's Chief Mourner (Edwin Landseer, 1837)

Etymologický vývoj editovat

Slovo se v češtině objevuje poměrně pozdě (ve slovníku Lactifer Jana Aquensia Vodňanského (sepsán 1508, vytištěn 1511. Dříve byla rakev označována např. jako truhla nebo koryto[1])

Historie v českých zemích editovat

Většina českého obyvatelstva byla před rokem 1500 pravděpodobně pochovávána bez rakví.[2] Josef II. přechodně v rámci úsporných opatření zavedl pohřbívání ve výsypných rakvích (na více použití) nebo v pytlích.

Reference editovat

  1. Slova a dějiny. Praha : Academia 1980, s. 49
  2. Slova a dějiny, s. 50

Související články editovat

Externí odkazy editovat