Rac (protein)

Rac jsou malé G-proteiny (GTPázy) z Rho/Rac rodiny. Řadí se mezi ně lidské proteiny rac1, rac2, rac3 a rhoG,[1] ale Rac proteiny se vyskytují u živočichů, rostlin, hub i prvoků.[2] Typickým znakem mnoha členů této podrodiny je jejich schopnost indukovat tvorbu lamelipodií a membránových „ruffles“, panožkovitých útvarů vycházejících z buněk. Rac1 je exprimován ve většině tkání lidského těla, na rozdíl od Rac2.[3]

Rac1 protein, struktura

Rac1Editovat

Rac1 je nejstudovanějším členem této podrodiny. Účinkuje především jako regulátor cytoskeletu – aktivuje totiž p21-asociované kinázy PAK, které následně aktivují LIM kinázy, a ty fosforylací inaktivují kofilin. Aktivní kofilin je schopen zastavit polymeraci aktinových vláken na Arp2/3 komplexech a tedy depolymerovat aktin; deaktivací kofilinu dochází k polymeraci aktinu.[4] Rac1 má i další, na aktinu pravděpodobně nezávislé funkce. Například reguluje MAP kinázovou kaskádu a NF-κB zánětlivou odpověď.[4] Funkce Rac1 se projevuje v mnohých buněčných procesech, vyjma samotné regulace cytoskeletu je to zejména fagocytóza, buněčná migrace, tvorba buněčných adhezí, kontaktní inhibice, ale i buněčná smrt vyvolaná volnými radikály.[4]

ReferenceEditovat

  1. BUSTELO, X. R.; SAUZEAU, V.; BERENJENO, I. M. GTP-binding proteins of the Rho/Rac family: regulation, effectors and functions in vivo. Bioessays.. 2007, roč. 29, čís. 4, s. 356–70. Dostupné online. ISSN 0265-9247. 
  2. VLAHOU, G.; RIVERO, F. Rho GTPase signaling in Dictyostelium discoideum: insights from the genome. Eur J Cell Biol.. 2006, roč. 85, čís. 9–10, s. 947–59. Dostupné online. ISSN 0171-9335. 
  3. PARRI, M.; CHIARUGI, P. Rac and Rho GTPases in cancer cell motility control. Cell Commun Signal.. 2010, roč. 8, s. 23. Dostupné online. ISSN 1478-811X. 
  4. a b c BID, H. K.; ROBERTS, R. D.; MANCHANDA, P. K., et al. RAC1: an emerging therapeutic option for targeting cancer angiogenesis and metastasis. Mol Cancer Ther.. 2013, roč. 12, čís. 10, s. 1925–34. Dostupné online. ISSN 1538-8514. 

Externí odkazyEditovat