Prvek (mineralogie)

minerál tvořený ryzím chemickým prvkem

Prvek v mineralogii je minerál tvořený ryzím chemickým prvkem nebo jejich slitinou případně jejich pevným roztokem. K prvkům v mineralogii řadíme i karbidy, silicidy, nitridy, fosfidy. Prvky se dělí z hlediska mineralogického na kovy, polokovy a nekovy.

Systematické třídění:

  • A. Kovy a intermetalické slitiny
  • B. Polokovy
  • C. Nekovy

Kovy a intermetalické slitiny editovat

Do skupiny kovů a intermetalických slitin patří:

Měď (Cu)
krystalová soustava: kubická
barva: světle růžová až měděně červená, potahuje se zeleně až černě
vryp: červený
lesk: kovový
propustnost světla: opakní
hustota: 8,9
tvrdost: 2,5-3
štěpnost: chybí
asociace: kuprit, malachit, azurit, stříbro, chalkosin, bornit
vznik: hydrotermální vázána na bazické vyvřeliny, sekundární: rozsypy
výskyt: např. Ural, Michigan, Arizona, Aljaška, Austrálie

Stříbro (Ag)
krystalová soustava: kubická
barva: stříbřitě bílá, nabíhá šedě až černě
vryp: stříbřitě bílý
lesk: kovový
propustnost světla: opakní
hustota: 10,5
tvrdost: 2,5-3
štěpnost: chybí
asociace: akantit, proustit, pyrargyrit, měď aj.
vznik: hydrotermální
výskyt: např. Norsko, Německo - Freiberg, St. Andreasberg, Michigan, Peru; ČR - Příbram, Jáchymov

Zlato (Au)
krystalová soustava: kubická
barva: zlatožlutá,
vryp: žlutý
lesk: kovový
propustnost světla: opakní
hustota: 19,3
tvrdost: 2,5-3
štěpnost: chybí
asociace: pyrit, arsenopyrit, sylvanit,
vznik: hydrotermální, kontaktní metamorfosa, sekundární: rozsypy
výskyt: např. Rusko, USA, Aljaška, Austrálie; ČR - Křepice u Vodňan

Rtuť (Hg)
krystalová soustava: trigonální
barva: cínově bílá,
lesk: kovový až diamantový
propustnost světla: opakní
hustota: 13,6
za teplot nad −39 °C je kapalná
asociace: cinabarit aj. minerály rtuti
vznik: hydrotermální
výskyt: např. Španělsko, Texas, Slovensko; ČR - Dědova hora, Rudňany

Železo (Fe)
krystalová soustava: kubická
barva: ocelově šedá až černá,
vryp: šedý
lesk: kovový
propustnost světla: opakní
hustota: 7,9
tvrdost: 4
štěpnost: dokonalá
vznik: pozemské železo je vázáno na bazické horniny ale vyskytuje se i v karbonátových sedimentech a je také známo ze zkamenělých dřev
výskyt: např. Grónsko, Německo

Platina (Pt)
krystalová soustava: kubická
barva: ocelově šedá až tmavošedá,
vryp: ocelově šedý až stříbřitě bílý
lesk: kovový
propustnost světla: opakní
hustota: 21,5
tvrdost: 4,4-5
štěpnost: chybí
asociace: pyrit, arsenopyrit, sylvanit,
vznik: magmatický, sekundární: rozsypy
výskyt: např. JAR, Kanada, Kalifornie, Ural