Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity

Provozně ekonomická fakulta (PEF) je jednou z šesti fakult České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Byla založena v roce 1952.

Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Faculty of Economics and Management
Vedení fakulty
Děkandoc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Proděkankadoc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
ProděkankaIng. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D.
Proděkanprof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
ProděkanIng. Roman Kvasnička, Ph.D.
Předseda ASMgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
TajemníkMgr. Josef Beránek
Statistické údaje
Katedry12
Základní informace
Původní názevFakulta ekonomiky a organizace zemědělství
Barva
     červená
Datum založení1952
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaProvozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 - Suchdol
Telefon+420 224 381 111
DIČCZ60460709
Souřadnice
Oficiální web
www.pef.czu.cz
Budova Provozně ekonomické fakulty (zadní pohled)
Budova Provozně ekonomické fakulty, přední strana
Přednáškový sál PEF
Přednášková místnost Provozně ekonomické fakulty
Výuková místnost Provozně ekonomické fakulty
Atrium Provozně ekonomické fakulty

Nejdříve připravovala ve svých oborech odborníky pro ekonomiku a provoz v zemědělství, nyní nabízí řadu programů na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Programy jsou zaměřeny na ekonomiku (nejenom v zemědělství), informatiku a kulturní studia. Fakulta sídlí v areálu kampusu ČZU v Praze Suchdol, kde se nachází fakulty, posluchárny, počítačové cvičebny, koleje, menza, sportoviště, několik klubů a restaurací.

Vedení fakulty editovat

 • Děkan: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
 • První proděkanka, proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost s působností prezenčního studia: doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
 • Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost s působností kombinovaného a distančního studia, studia v angličtině, U3V a CŽV: Ing. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D.
 • Proděkan pro strategii a rozvoj: Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.
 • Proděkan pro mezinárodní vztahy: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
 • Proděkan pro vědu a výzkum: prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
 • Proděkan pro kvalitu: Ing. Milan Houška, Ph.D.
 • Tajemník fakulty: Mgr. Beránek Josef

Studijní programy editovat

Na Provozně ekonomické fakultě ČZU lze studovat programy bakalářského i magisterského stupně studia. Některé programy jsou vyučovány také v angličtině. Studium je možno absolvovat prezenční nebo kombinovanou formou.[1]

Bakalářské editovat

 • Podnikání a administrativa – prezenční
 • Veřejná správa a regionální rozvoj – prezenční
 • Hospodářská a kulturní studia – prezenční
 • Systémové inženýrství – prezenční
 • Ekonomika a management – prezenční/kombinované
 • Informatika – prezenční/kombinované
 • Inovativní podnikání - prezenční
 • Economics and Management – prezenční (v angličtině)
 • Informatics – prezenční (v angličtině)
 • Business Administration – prezenční (v angličtině)

Magisterské editovat

 • Podnikání a administrativa – prezenční/kombinované
 • Veřejná správa a regionální rozvoj – prezenční
 • Systémové inženýrství – prezenční
 • Ekonomika a management – prezenční/kombinované
 • Informatika – prezenční/kombinované
 • Projektové řízení – prezenční
 • Světová ekonomika - prezenční
 • Business Analytik - prezenční
 • European Agrarian Diplomacy – prezenční (v angličtině)
 • Economics and Management – prezenční (v angličtině)
 • Informatics – prezenční (v angličtině)
 • Business Administration - prezenční (v angličtině), pouze samoplátci
 • Global Information Security Management - prezenční (v angličtině)

Doktorské editovat

 • Podniková a odvětvová ekonomika / Sector Economics and Economics of Enterprise
 • Management / Management
 • Regionální a sociální rozvoj / Regional and Social Development
 • Systémové Inženýrství a informatika / Systems Engineering and Informatics

Fakulta se člení na děkanát, specializované útvary děkanátu (Studijní oddělení, Oddělení mezinárodních vztahů, Oddělení pro vědu, výzkum a kvalitu, Středisko informačních služeb, Centrum marketingu, Centrum projektů, inovací a transferu technologií, Centrum kariérového a profesního poradenství, Středisko poradenství v systémech jakosti, Reprografické studio) a 12 odborných kateder.

Katedry PEF[2] editovat

Katedra ekonomických teorií (KET) editovat

Vedoucí: doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.

Katedra ekonomiky (KE) editovat

Vedoucí: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Katedra humanitních věd (KHV) editovat

Vedoucí: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Katedra informačního inženýrství (KII) editovat

Vedoucí: Ing. Martin Pelikán, PhD.

Katedra informačních technologií (KIT) editovat

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Katedra jazyků (KJ) editovat

Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Katedra obchodu a financí (KOF) editovat

Vedoucí: prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.

Katedra systémového inženýrství (KSI) editovat

Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Katedra systémového inženýrství se podílí na výuce předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Mezi profilové předměty patří Teorie systémů a aplikovaná systémová věda, Operační výzkum, Ekonomicko matematické metody, Rozhodovací modely, Metody projektového řízení, Logistické systémy, Evropské projekty, Stochastické a simulační modely aj. Mnohé z těchto předmětů jsou vyučovány i v distančních střediscích ČZU v Praze a rovněž v anglickém jazyce v anglických programech. KSI je garantem habilitačního a profesorského řízení oboru Systémové inženýrství, garantem doktorského studijního programu Systémové inženýrství a odborným garantem magisterských studijních programů Systémové inženýrství a Projektové řízení. Od roku 2003 KSI organizuje mezinárodní konferenci Efficiency and Responsibility in Education. Na ni navazuje vydávání vědeckého časopisu ERIES Journal (ISSN 1803-1617, ISSN 2336-2375).

Katedra práva (KPr) editovat

Vedoucí: JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et Ph.D.

Katedra psychologie (KPs) editovat

Vedoucí: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Katedra managementu a marketingu (KMM) editovat

Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D.

Katedra statistiky (KS) editovat

Vedoucí: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Reference editovat

 1. Studijní programy. PEF [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupné online. 
 2. Katedry a součásti. PEF [online]. [cit. 2023-11-22]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat