Otevřít hlavní menu

Protozoózy ptáků

Protozoózy jsou onemocnění vyvolávaná eukaryotními jednobuněčnými organismy velikosti 1-150 µm.

Prvoky (Protozoa) parazitující u drůbeže a ostatních ptáků můžeme zatím rozdělit do dvou skupin. První skupina Sarcomastigophora zahrnuje bičíkovce a améby. Množí se převážně podélným dělením a pohybují se pomocí pseudopodií nebo bičíků, případně oběma způsoby. Pro ptáky jsou důležití zejména zástupci rodů Giardia, Histomonas a Trichomonas. Druhá skupina Apicomplexa zahrnuje intracelulárně parazitující prvoky s tzv. apikálním komplexem, což jsou morfologické struktury vyskytující se u některých jejich vývojových stadií, umožňujících průnik do hostitelské buňky nebo fixaci na jejím povrchu. Patří sem kokcidie a krevní paraziti.

Střevní prvoci Chilomastix gallinarum, Cochlosoma anatis, Entamoeba spp. a Endolimax spp. jsou v současné době považováni za nepatogenní pro drůbež. Balantidium struthionis a Blastocystis spp. jsou normálními obyvateli střeva pštrosů. Jejich cysty ale mohou imitovat oocysty kokcidií.

LiteraturaEditovat

  • RITCHIE, B.W. et al. Avian Medicine: Principles and Application. Florida, USA: Wingers Publ., 1994. 1384 s. ISBN 0-9636996-5-2. (anglicky) 
  • JURAJDA, Vladimír. Nemoci drůbeže a ptactva – metabolické poruchy, parazitární infekce nemoci trávicího ústrojí. 1. vyd. Brno: ES VFU Brno, 2003. 167 s. ISBN 80-7305-456-6. 
  • SAIF, Y.M. et al. Diseases of Poultry. 11. vyd. Ames, USA: Iowa State Press, Blackwell Publ. Comp., 2003. 1231 s. ISBN 0-8138-0423-X. (anglicky) 
  • CHROUST, K. et al. Veterinární protozoologie. 1. vyd. Praha: ES VFU, 1979. 216 s.