Antonymum

protikladný význam
(přesměrováno z Protiklad)

Antonymum (z řec. αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu.[1] Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce).

Tradiční japonský symbol tchaj-ťi tchu (taijitu), reprezentující protikladné síly Jin a Jang. Tečky opačné barvy symbolizují, že v každé ze sil se nachází i opačná síla a také že charakter dané síly záleží na pozorovateli.

Druhy antonym editovat

Antonyma dělíme na:

 • polární,
 • komplementární.

K antonymii se zpravidla řadí i antonyma:

 • konverzní
 • kontextová.

Polární antonyma editovat

Antonyma polární, nebo též vlastní, graduální, kontrastní, z hlediska logiky kontrární, jsou antonyma, která vyjadřují protilehlé body na polární škále, nepokrývají však celý rozsah nadřazeného pojmu, protože mezi nimi nebo vně nich je ještě alespoň jeden další stupeň:

 • velký × malý
 • obrovský × malinký
 • teplý × studený
 • sever × jih
 • černý × bílý

Komplementární antonyma editovat

Komplementární nebo též hlediska z logiky kontradiktorní antonyma svými významy rozdělují rozsah nadřazeného pojmu na dvě poloviny. Jde zejména o dvojice slov, z nichž druhé je z prvního odvozeno předponou ne-, ale existují i jiné dvojice:

 • přítomný × nepřítomný
 • katolík × nekatolík
 • pravda × lež
 • hluchý × slyšící

Některá antonyma fungují jako polární nebo komplementární v různých kontextech:

 • muž × žena (v právním a běžném významu komplementární, biologicky i polární)
 • uvnitř × venku (pokud se nepočítá s mezipolohou)

Mezi komplementární antonyma se řadí i reverzní antonyma, která popisují opačný proces nebo opačný směr (vektorová antonyma):

 • vejít × vyjít
 • od × k
 • sestavit × rozebrat
 • nakládka × vykládka
 • svolaný × rozpuštěný

Konverzní antonyma editovat

Konverzní nebo též vztahová antonyma vytvářejí takové dvojice, v nichž jedno slovo vyjadřuje vztah z hlediska jednoho subjektu a druhé slovo tentýž vztah z hlediska druhého subjektu:

 • rodič × dítě
 • učitel × žák
 • prodávat × kupovat

Kontextová antonyma editovat

Kontextová, paralelní, případová nebo nekompatibilní antonyma vytvářejí dvojice slov, která jsou v určitém kontextu vnímána jako protiklady, ačkoliv obecně jsou dvěma z více pojmů téže kategorie:

 • křesťan × muslim
 • křesťan × nevěřící
 • mluvit × zpívat
 • mluvit × být potichu
 • Čech × Němec
 • jablko × hruška
 • černý × hnědý (uhlí)
 • elektrický × plynový (sporák)
 • tvoje / moje

Autoantonyma editovat

Autoantonymum, též antagonymum je slovo, které má více významů, z nichž některé jsou si navzájem některým z výše uvedených způsobů protikladná – jde tedy vlastně o homonymní antonyma. Vznikají například vývojovou změnou významu slova na protikladný nebo zvukovou či psanou shodou rozdílně vzniklých slov.

V češtině se vyskytují jen ojediněle: zřejmě – pravděpodobně i zjevně, pedofil – přítel dětí i vrah a prznitel dětí, soudruh – přítel i představitel nepřátelské mocenské struktury, zřízený – založený i (ro)zbitý.

Autoantonyma jsou typická pro archaické jazyky, například čínštinu. Ve velké míře jsou zachovaná například v latině (imago – obraz i vzor, altus – vysoký i hluboký, clam – potichu × clamare – křičeti), řečtině (farmakon – lék i jed, hagios – svatý i ohavný), angličtině (apparent – zjevný i domnělý, virtual - opravdový i zdánlivý). Některé slovní kořeny mají v příbuzných jazycích nebo v různých fázích vývoje jazyka opačný význam (host je v latině nepřítel, úžas je v ruštině hrůza, strašlivý ve staročeštině znamenalo bojácný).[2]

Reference editovat

 1. ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010. S. 264. 
 2. Stanislav Komárek, Jazyk vědy a polární myšlení Archivováno 7. 1. 2007 na Wayback Machine. (převzaty příklady antagonym z cizích jazyků)

Související články editovat

Literatura editovat

 • KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník českých synonym a antonym. Brno: Lingea, 2007. 
 • NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv autorů. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. Kapitola slovní zásoba, s. 112–113. 

Externí odkazy editovat

 •   Slovníkové heslo antonymum ve Wikislovníku