Prostý graf

Ukázka prostého grafu.

V teorii grafů se termínem prostý graf označuje takový graf, jenž neobsahuje žádnou rovnoběžnou hranu. Avšak může obsahovat smyčky.

Počet hranEditovat

Označme si písmenem   počet uzlů v grafu. Prostý neorientovaný graf může obsahovat maximálně   hran. Orientovaná verze prostého grafu může obsahovat maximálně   hran. Jedná se o maximální počet hran obyčejného grafu + počet uzlů (pro započítání smyček).

ReferenceEditovat

  • KOLÁŘ, Josef. Teoretická informatika. Praha: [s.n.], 2004. ISBN 80-900853-8-5. Kapitola 2.1, s. 18.