Obyčejný graf

V teorii grafů se termínem obyčejný graf označuje takový graf, jenž neobsahuje smyčky ani rovnoběžné hrany.

Počet hranEditovat

Označme si písmenem   počet uzlů v grafu. Obyčejný neorientovaný graf může obsahovat maximálně   hran. Orientovaná verze obyčejného grafu může obsahovat maximálně   hran.

ReferenceEditovat

  • KOLÁŘ, Josef. Teoretická informatika. Praha: [s.n.], 2004. ISBN 80-900853-8-5. Kapitola 2.1, s. 19.