Premeditace je v trestním právu kvalifikovanou formou úmyslu. Premeditace patří k subjektivní stránce trestného činu. Pojem premeditace se váže k „myšlenkové činnosti pachatele spočívající v hodnocení protichůdných motivací, která předchází a podmiňuje jeho rozhodnutí spáchat trestný čin, popř. i rozhodnutí spáchat jej určitým způsobem.“[1]

Podle českého trestního zákoníku má premeditace dvě formy: jednak rozmysl (reflexe), jednak předchozí uvážení (premeditace v užším slova smyslu). Premeditace je obecnou přitěžující okolností (§ 42 písm. a)) a zároveň znakem kvalifikované skutkové podstaty zločinu vraždy (§ 140 odst. 2). Rozmysl představuje méně intenzivní stupeň racionální kontroly pachatele nad trestným jednáním než předchozí uvážení.[2]

Poznámky

editovat
  1. HOŘÁK, Jaromír: Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem. Část I. K výkladu ust. § 140 odst.2 trestního zákoníku. Trestní právo, 2009, roč. 14, č. 9, s. 19.
  2. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2012, sp. zn. 7 To 51/2012, publ. pod č. R 11/2014