Pravdivostní tabulka

Pravdivostní tabulka je jeden ze způsobů zápisu logických funkcí. Taková tabulka obsahuje pouze logické proměnné, které nejčastěji nabývají dvou hodnot 0 a 1 (nepravda a pravda, ne a ano). Velikost tabulky je dána počtem proměnných a počtem výstupních funkcí. Máme-li n proměnných a m výstupních funkcí bude mít tabulka n + m sloupců. Řádků bude mít tabulka právě , což jsou všechny možné kombinace stavů logických proměnných, které mohou nastat.

Příklad pravdivostní tabulky pro operaci disjunkce:

A B Y = A or B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Použití editovat

Pravdivostní tabulky se v praxi používají v elektronice při návrhu logických obvodů.

Související články editovat

Externí odkazy editovat