Polohový vektor

(přesměrováno z Průvodič)

Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Polohový vektor

Polohový vektor je příkladem vázaného vektoru, neboť je vždy vázán na nějaký bod, např. počátek soustavy souřadnic, střed symetrie tělesa, atd. Pokud není uvedeno, k jakému bodu se polohový vektor vztahuje (tzn. jaký je počátek polohového vektoru), pak se předpokládá, že se tento vektor vztahuje k počátku soustavy souřadnic.

Polohový vektor slouží k popisu polohy tělesa. Pohyb hmotného bodu (trajektorii pohybu) lze popsat změnou polohového vektoru v čase.

Vlastnosti editovat

Značka: r

Základní jednotka: metr, zkratka m

Další jednotky: viz Délka

Velikost polohového vektoru v kartézské soustavě souřadnic:

  • v rovině:  
  • v prostoru:   , kde x, y, z jsou souřadnice polohového vektoru

Externí odkazy editovat