Otevřít hlavní menu
Obrázek Tomuto článku chybí obrázky. Víte-li o nějakých svobodně šiřitelných, neváhejte je načíst a přidat do článku. Pro rychlejší přidání obrázku můžete přidat žádost i sem.
WikiProjekt Fotografování

Průmyslový vodovod Nechranice (PVN) je vodovod, který byl vybudován za účelem zásobení Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou z Ohře s použitím pro průmysl, energetiku a zemědělství. Jedná se o druhou stavbu tohoto účelu v této oblasti. První je podkrušnohorský přivaděč. Čerpání vody zajišťuje několik čerpacích stanic a voda je čerpána z řeky Ohře pod nechranickou přehradou.

VyužitíEditovat

Průmyslový vodovod Nechranice zásobuje vodou zemědělství v oblasti a průmyslový závod Železárny Chomutov. Na Mostecku se jeho voda využívá v úpravně vody Velebudice, ve velebudické průmyslové zóně, elektrárně Komořany a v Chemopetrolu. Voda z průmyslového přivaděče byla využita při hydrické rekultivaci vodní nádrže Benedikt u Mostu. Od 24. října 2008 se díky vodovodu napouští Mostecké jezero.

Technické parametryEditovat

Průmyslový vodovod Nechranice je vybudován jako výtlačný gravitační řad tvořený ocelovým potrubím Js 1200 mm uloženým v podzemí. Řad je dělen na dvě hlavní větve, které se rozdělují ve vodárenském objektu sz. od Lažan: chomutovskou o délce 8,5 km (okolo Nezabylic a podél silnice I/7) a mosteckou dlouhou asi 22 km (okolo Sušan a Bylan do mosteckých průmyslových oblastí). Výstavba probíhala v letech 19651983 v mnoha etapách. Stavba byla od doby výstavby zmodernizována. Trasa Průmyslového vodovodu Nechranice prochází ve čtyřech místech pod železnicí a na jednom místě se křižuje s řekou Chomutovkou.

Související článkyEditovat