Průmyslový vodovod Nechranice

Obrázek Tomuto článku chybí obrázky. Víte-li o nějakých svobodně šiřitelných, neváhejte je načístpřidat do článku. Pro rychlejší přidání obrázku můžete přidat žádost i sem.
WikiProjekt Fotografování

Průmyslový vodovod Nechranice (PVN) je vodovod, který byl vybudován za účelem zásobení Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou z Ohře s použitím pro průmysl, energetiku a zemědělství. Jedná se o druhou stavbu tohoto účelu v této oblasti. První je podkrušnohorský přivaděč. Čerpání vody zajišťuje několik čerpacích stanic a voda je čerpána z řeky Ohře pod nechranickou přehradou čerpací stanicí u Stranné.

Využití editovat

Průmyslový vodovod Nechranice zásobuje vodou zemědělství v oblasti a průmyslový závod Železárny Chomutov. Na Mostecku se jeho voda využívá v úpravně vody Velebudice, ve velebudické průmyslové zóně, elektrárně Komořany a v Chemopetrolu. Voda z průmyslového přivaděče byla využita při hydrické rekultivaci vodní nádrže Benedikt u Mostu. Od 24. října 2008 se díky vodovodu napouští Mostecké jezero.

Technické parametry editovat

Průmyslový vodovod Nechranice je vybudován jako výtlačný gravitační řad tvořený ocelovým potrubím Js 1200 mm uloženým v podzemí. Délka výtlačné ocelové řady k přelivnému objektu je 1634 metrů.[1] Řad je dělen na dvě hlavní větve, které se rozdělují ve vodárenském objektu severozápadně od Lažan: chomutovskou o délce 8,5 km (okolo Nezabylic a podél silnice I/7) a mosteckou dlouhou asi 22 kilometrů (okolo Sušan a Bylan do mosteckých průmyslových oblastí). Výstavba probíhala v letech 1965–1983 v mnoha etapách. Stavba byla od doby výstavby zmodernizována.[zdroj⁠?] Gravitační řad od přelivného objektu měří 20,87 kilometru a je zaústěn do Hutního potoka. Původní kapacita vodovodu byla 1 m³·s−1, ale při rozšíření vybudovaném v rámci opatření za zrušenou vodní nádrž Dřínov kapacita vzrostla na 2,3 m³·s−1.[1]

Trasa Průmyslového vodovodu Nechranice prochází ve čtyřech místech pod železnicí a na jednom místě se křižuje s řekou Chomutovkou.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Významná vodohospodářská díla povodí Ohře. Praha: Povodí Ohře ve Státním zemědělském nakladatelství, 1986. 144 s. S. 117. 

Související články editovat