Otevřít hlavní menu
Axonometrický průmět

Průmět znamená obraz útvaru, kterým může být např. přímka, bod, rovina či jakékoliv těleso, které vznikne při promítání na rovinu či plochu. Nematematik či laik by průmět popsal jako "3D obrazec v 2D podobě".