Právní věda

věda

Právní věda neboli jurisprudence (latinsky iuris prudentia) je věda zkoumající z různých hledisek právo, a to ať již právo pozitivní (platné), tak i právo přirozené.

Systém právní vědy editovat

Právní věda není jednolitá, její systém je poměrně široký, spadá pod něj řada disciplín, které se často rozvíjejí relativně autonomně. Dělení může být různé, obecně se uvádějí tyto podobory:

Takové vymezení je ale pouze všeobecné, např. Gerloch do těchto disciplín zasazuje i právní hermeneutiku jako teorii poznání, která zkoumá prameny práva.[1] Knapp zase uvádí, že se vyskytly i pokusy konstituovat právní archeologii či právní biologii (zkoumající biologické prvky v právu, zejména v právu rodinném).[2]

A kromě tohoto dělení se právní věda dělí i horizontálně podle jednotlivých právních odvětví. Tak existuje věda občanského práva, ústavního práva, trestního práva apod.

Reference editovat

  1. GERLOCH, Aleš: Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, ISBN 978-80-7380-233-2, str. 25
  2. KNAPP, Viktor: Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, ISBN 80-7179-028-1, str. 8

Externí odkazy editovat