Postpozice

rozcestník na projektech Wikimedia

Postpozice je pozice za něčím.

Slovo má v lingvistice tyto speciální významy:

  • poloha řízeného větného členu za řídicím větným členem
  • záložka (slovní druh), neohebný slovní druh, obdoba předložky v některých jazycích, např. maďarštině
  • vytknutí, zpřesnění, zdůraznění větného členu za vlastní větnou konstrukcí („chytil jsem ji, tu myš“), obdoba vsuvky a antepozice