Ponor (speleologie)

místo, kde se zanořuje vodní tok

Ponor je místo, kde se vodní tok zanořuje do podzemí, nejčastěji krasového. Termín pochází ze srbštiny.

Rudické propadání v Moravském krasu

Ponory se vyskytují v mnoha rozsáhlejších krasových oblastech. Povrchový vodní tok se v místě ponoru mění v podzemní řeku, tzv. punkvu. Punkva v Moravském krasu je nejznámější českou punkvou. Po průchodu podzemím může řeka ústit přímo do nějaké vodní nádrže nebo moře, případně opět pokračovat v pozemním korytě. Začátek nadzemního vodního toku se nazývá vyvěračka.

Externí odkazyEditovat