Polyribozom (též polyzom, vzácně ergozom) je řada ribozomů postupujících podél jediné mRNA molekuly. Tvorba polyzomů je známa u bakterií i u eukaryot.[1] Bakteriální ribozomy se začínají napojovat na mRNA ještě předtím, než vůbec skončí transkripce, a mohou se seřazovat tak těsně, že mezi dvěma sousedními ribozomy je mezera pouhých 80 nukleotidů.[1] Existenci polyribozomů prokázali v roce 1963 Warner, Knoff a Rich.[2]

V řadě případů mají polyribozomy kruhovitý tvar, což umožňuje ribozomům, aby po dokončení translace dané mRNA ihned přesedly z jejího konce na její začátek a znovu spustily translaci. Spojení mRNA do kruhu umožňují zejména vazebné vlastnosti poly(A) vázajícího proteinu a eIF4 iniciačního faktoru.[3]

Reference editovat

  1. a b ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). Dostupné online. ISBN 0-8153-3218-1. 
  2. WARNER, J. R.; KNOPF, P. M.; RICH, A. A multiple ribosomal structure in protein synthesis. Proc Natl Acad Sci U S A.. 1963, roč. 49, s. 122–9. Dostupné online. ISSN 0027-8424. 
  3. LODISH, Harvey, Arnold Berk, Lawrence Zipursky, Paul Matsudaira, David Baltimore, James Darnell. Molecular Cell Biology. [s.l.]: W.H. Freeman and Co, 2000. Dostupné online.