Politické strany v Německu

seznam na projektech Wikimedia

Mezi politickými stranami Německa najdeme řadu tradičních stran, které hrály velkou úlohu při vytváření politického spektra v celé Evropě.

Současná situace editovat

V německém parlamentě (Bundestag) je již řadu let zastoupeno pět stran respektive frakčních společenství: SPD, CDU/CSU, FDP, Zelení a PDS. Tento na první pohled jednoduchý výčet je poněkud komplikován formou spolupráce (u frakčního společenství CDU/CSU) a formou společných listin Die Linkspartei/PDS a nově vzniklé strany WASG.

Mimo to existuje v Německu nepřehledné spektrum malých stran a útvarů, které o tento status usilují. Některé z nich se nacházejí na okrajích stranického spektra, a to jak ne krajně levicovém tak i na krajně pravicovém.

Hlavní politické strany editovat

Poválečný politický systém dvou a půl stran (SPD, CDU/CSU a FDP) byl změněn roku 1983, když strana Zelených (Die Grünen) docílila 27 mandátů ve spolkovém sněmu; od roku 1990 je ve spolkovém sněmu jako pátá strana zastoupena i PDS, později pod jménem Die Linkspartei, dnes Die Linke (po sloučení s WASG).

 • SPD - tradiční německá sociální demokracie
 • CDU - konzervativní Křesťansko Demokratická unie, jedna z pilířů německého parlamentního systému, spolupracuje tradičně s bavorskou stranou CSU (kde CDU není zastoupena)
 • CSU - Křesťansko Sociální Unie, která existuje a kandiduje pouze v Bavorsku; na celoněmecké úrovni spolupracuje těsně s CDU
 • FDP (Svobodně demokratická strana) - hrála v minulosti značnou roli jako koaliční partner ve vládách s SPD resp. CDU/CSU (FDP se podílela celkem 42 let na spolkových vládách).
 • Bündnis 90/Die Grünen (Spojenectví 90/Zelení) - zástupce tzv. „alternativní“ levice
 • AfD (Alternativa pro Německo) - národní strana hájící zájmy Německa a Němců proti nepřizpůsobivým, stavící se proti migraci
 • Die Linke (Strana levice) - vznikla v červnu 2007 sloučením na Die Linkspartei.PDS v roce 2005 přejmenované PDS s WASG

Při volbách do spolkového sněmu vystupují CDU a CSU společně jako frakce CDU/CSU. Bündnis 90/Die Grünen vznikly sloučením strany Zelených (Die Grünen) v západních spolkových zemích se společenstvím Bündnis 90, opozičním hnutím na území bývalé NDR.

Strany v zemských parlamentech editovat

Následující strany nehrají na celostátní úrovni významnou roli, při volbách do zemských sněmů (a také při komunálních volbách) však dosahují jistých úspěchů, přinejmenším překonání 5 % hlasů a tím účast v parlamentárních či komunálních grémiích.

Zvláštním případem je WASG, která není v zemských parlamentech zastoupena vůbec, v důsledku společné kandidatury s Die Linkspartei jsou však její členové poslanci spolkového sněmu.

 • WASG (Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative) je strana, vzniklá roku 2004 odštěpením levicového křídla SPD; po rozhovorech, vedených během volební kampaně pro předčasné volby do spolkového parlamentu, se uvažuje o sloučení s PDS s cílem lepšího využití volebního potenciálu (PDS v nových spolkových zemích, WASG na území západních zemí); do té doby mají obě strany kandidovat na společných listinách
 • SSW - strana dánské menšiny ve spolkové zemi Šlesvicku-Holštýnsku, která má od roku 1955 zaručené mandáty v zemském parlamentě, aniž by musela překonat jinak obvyklou hranici získání minimálně 5 % hlasů
 • DVU - strana, zastoupena v několika zemských sněmech, je úřady SRN označována jako extrémně pravicová; v některých volbách (jako při spolkových volbách 2004) kandidovala společně s NPD
 • NPD - nacionalistická a populistická strana, jež je často obviňována z blízkosti k neonacismu a dlouhou dobu se vedou diskuse o jejím zákazu. Je zastoupena v zemských sněmech v Sasku a Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Okraje stranického spektra editovat