Polarimetr je optický přístroj určený k měření úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu opticky aktivní látkou.

Polarimetr (kolem roku 1900)
Princip polarimetru: 1. zdroj světla, 2. nepolarizované světlo, 3. lineární polarizátor, 4. lineárně polarizované světlo, 5. vzorek zkoumané látky, 6. optická rotace, 7. otočný lineární analyzátor, 8. detektor

To, že rovina polarizovaného světla je stáčena některými organickými roztoky, je známo již od počátku 19. století. Z 19. století také pocházejí první polarimetry.

Související články editovat

Externí odkazy editovat