Pokrutiny

Řepkové pokrutiny

Pokrutiny jsou pevné zbytky po lisování olejnin.

Pokrutiny lze využít ke krmným účelům i k dalšímu získání oleje extrakcí vhodnými rozpouštědly. V tomto případě je odpadem extrahovaný šrot/extrahovaná pokrutina.

Existují studie[1], které tuto odpadní extrahovanou pokrutinu zpracovávají pyrolýzou na směs pyrolýzních plynů, zbytkový olej (pozn. nejedná se o pyrolýzní olej), pyrogenetickou vodu a uhlíkatý zbytek.

ReferenceEditovat

  1. VALEŠ, Josef, KUSÝ, Jaroslav, ANDĚL, Lukáš, ŠAFÁŘOVÁ, Marcela: Možnosti využití pokrutiny z výroby rostlinného oleje pro energetické účely. Biom.cz [online]. 2011-12-28 [cit. 2015-07-08]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/moznosti-vyuziti-pokrutiny-z-vyroby-rostlinneho-oleje-pro-energeticke-ucely>. ISSN: 1801-2655.