Pohanská federace (Pagan federation) je celosvětová nezisková organizace založená v roce 1971, jejímž cílem je poskytovat základní informace o pohanství veřejnosti a chránit práva současných pohanů. Pořádá také různé tematicky zaměřené akce, jako například setkání, přednášky, konference a podobně. Věnuje se také zprostředkování kontaktů mezi pohany a publikuje čtvrtletník Pagan Dawn.

Pohanská federace operuje již v 31 zemích[1] včetně Česka.

Pohanská federace Editovat

Pohanská federace byla založena v roce 1971 ve Velké Británii a to s cílem bránit pohanství proti negativním postojům a předsudkům vůči současnému pohanství, které mnohdy vyplývají z nedostatečné informovanosti. Zároveň vytvářela platformu pro sdružování a sdílení či výměnu názorů v rámci pohanské komunity. Pohanská federace samozřejmě nezůstala omezena jen na Británii, ale vznikaly její pobočky v dalších zemích, které se později vyčlenily jako Mezinárodní pohanská federace (Pagan Federation International; PFI)

Tři principy PFI Editovat

Pohanská federace není organizací sdružující pohany nějakého konkrétního proudu, ale naopak je nevymezenou organizací, jejíž členové vycházejí z různých pohanských tradic a žádná z nich není federací ani vyzdvihována ani snižována. Přesto byly formulovány tři základní principy, které vyjadřují účel a záměr Pohanské federace:[2][3]

 1. Spřízněnost s přírodou a láska k ní. Uctívání síly života a jejího nekonečného cyklu života a smrti.
 2. Pozitivní ctnosti, které znamenají individuální odpovědnost za objevování a rozvoj vlastní přirozenosti v harmonii s vnějším světem a společenstvím.
 3. Vědomí božské síly, která transcenduje pohlaví a zároveň uznání mužské i ženské povahy božstev.

Mezinárodní pohanská federace Editovat

Mezinárodní pohanská federace funguje jako nezisková organizace se sídlem v Nizozemí mající pobočky v řadě zemí světa na všech kontinentech (s výjimkou Antarktidy). Vazby na mateřskou Pohanskou federaci samozřejmě setrvávají, která v podstatě funguje jako britská pobočka. Zachovává si však, jako první založená, svůj původní název Pohanská federace bez přízviska mezinárodní a figuruje jako samostatný subjekt, na rozdíl od ostatních poboček v jiných zemí, které vystupují jako národní pobočky PFI.

PFIcz Editovat

Mezinárodní Pohanská Federace má v současné době svoji pobočku i v Česku. Byla založena Jakubem Zahradou Achrerem v roce 2006. V roce 2009 po vzájemné dohodě s mezinárodní koordinátorkou Morganou Zahrada z pozice národního koordinátora odstoupil. Vedení PFI se ujal Pavel Cody Ungr za podpory Jožkou TPM Petrem. V lednu 2010 Josef Petr z pozice národního koordinátora odstupuje. TPM vystřídala Amira, která se od ledna 2010 stala národním koordinátorkou a společně s Codyme řídí českou pobočku PFI.

V souvislosti se sčítáním 2011 se česká pobočka PFI, stejně jako několik dalších pohanských uskupení (Dávný obyčej, Rodná víra a Bohyně.net), obrátila na ČSÚ s žádostí o přidělení vlastního sčítacího kódu pro novopohanství[4], kterýmžto žádostem bylo 17.2. 2011 vyhověno[5]. Součet osob, které do kolonky náboženství vyplní jako víru pohanství, tak bude k dispozici nejen jejich vyznavačům, ale např. i religionistům, kteří se problematikou nové religiozity zabývají.

Akce Editovat

PFIcz pořádá v současné době několik druhů akcí:

 • Pubmoot - Setkání v hospůdce u piva. Mnohdy jen přátelské popovídání, aktuality z komunity. Občas se vydaří i tematická diskuse.
 • Přednášková činnost - PFIcz pořádá několikrát do roka tematické přednášky. Jednou ročně je zván zahraniční host.
 • Bardská gilda - Cílem je vytvořit amatérskou básnickou sbírku s pohanskou tematikou, tedy básně, písně, případně krátké literární útvary, které budou po dokončení prezentovány ve sbírce věnované pohanství. Několikrát za rok je organizován Bardský víkend s recitací poezie, vyprávěním příběhů, prezentací vlastních písní atp.
 • Výlety - Několikrát ročně PFIcz pořádá tematické výlety na zajímavá místa. Výlety jsou součástí projektu Pohanské stopy.
 • Koncerty - PFIcz pořádá jednou ročně koncert Damh the Barda, anglického pohanského písničkáře.
 • PaganCon - Linie na Festivalu Fantazie v Chotěboři, která je zaměřena na (novo)pohanství, magii, šamanismus a mytologii.

Související články Editovat

Reference Editovat

 1. odkazy na národní verze na hlavní stránce PFI
 2. PFI ve světě na stránkách PFIcz
 3. About the Pagan Federation na centrální stránce PFI
 4. PFIcz - Zapišme si pohanství jako náboženství u sčítání kampaň inicializovaná PFI v podobě bannerů a videa, včetně informací o komunikaci s ČSÚ a o zaslaných žádostech
 5. PFIcz - Statistický úřad schválil pohanství

Externí odkazy Editovat