Pohřební komora je uzavřené místo sloužící k uložení ostatků lidí. V každé kultuře a náboženství má jiné označení. Jedná se o místo pro mrtvé, kam mají živí omezený přístup. Nachází se na pohřebišti nebo i osamoceně a je určena k uložení celých těl či popela nebožtíků.