Podvojná záměna

chemická reakce

Podvojná záměna (neboli konverze) je reakce, při které dochází k vzájemné výměně iontů mezi reaktanty. Obecně ji lze zapsat:

A-B + C-D → A-D + C-B

Tento typ reakce se objevuje u iontových i kovalentních sloučenin, často dochází k vysrážení jednoho z produktů, například:

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Typy reakcí editovat

Výměna iontů editovat

Výměnou iontů lze výhodně připravit soli rozpustné v organických rozpouštědlech, například reakcí rhenistanu sodného s chloridem tetrabutylamonným:[1]

NaReO4 + N(C4H9)4Cl → N(C4H9)4[ReO4] + NaCl

Rhenistan tetrabutylamonný se sráží z vodného roztoku, zatímco chlorid sodný zůstává rozpuštěný.

Reaktanty nemusí být nutně rozpustné, aby došlo k reakci. Například thiokynatan barnatý vzniká reakcí hydroxidu barnatého se suspenzí thiokyanatanu měďného za varu:[2]

Ba(OH)2 + 2 CuCNS → Ba(CNS)2 + 2 CuOH

Alkylace editovat

Podvojnou záměnu lze využít i k alkylaci komplexů kovů, příkladem může být methylace dichloridu titanocenu:[3]

(C5H5)2TiCl2 + 2 ClMgCH3 → (C5H5)2Ti(CH3)2 + 2 MgCl2

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Salt metathesis reaction na anglické Wikipedii.

  1. DILWORTH, J. R.; HUSSAIN, W.; HUTSON, A. J. Tetrahalo Oxorhenate Anions. Příprava vydání Alan H. Cowley. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. Dostupné online. ISBN 978-0-470-13262-3, ISBN 978-0-471-15288-0. DOI 10.1002/9780470132623.ch42. S. 257–262. DOI: 10.1002/9780470132623.ch42. 
  2. Barium Thiocyanate, Ba(CNS)2. barium.atomistry.com [online]. [cit. 2020-04-18]. Dostupné online. 
  3. DIMETHYLTITANOCENE. Organic Syntheses. 2002, roč. 79, s. 19. Dostupné online [cit. 2020-04-18]. DOI 10.15227/orgsyn.079.0019. 

Související články editovat