Katalogový podvod

(přesměrováno z Podvodná katalogová firma)

Katalogový podvod je klamavá obchodní praktika směřující k neúmyslnému uzavření obchodně-závazkového vztahu ze strany osloveného jeho uvedením v omyl a následným využitím tohoto omylu podvodnou katalogovou (adresářovou) firmou k jejímu neoprávněnému obohacení.

PoškozenýEditovat

Typická oběť katalogového podvodu je drobný podnikatelský subjekt, který objektivně nemůže mít dostatek finančních prostředků ani odborných znalostí na to, aby byl schopen kvalifikovaným a účinným způsobem tomuto podvodu čelit.

Podvodná katalogová firmaEditovat

Podvodná katalogová firma je společnost, jejíž podstatou podnikání je uvádění jiných podnikatelských subjektů v omyl a jeho následné využívání.

Služby podvodných katalogových firemEditovat

Typická služba za kterou je požadováno plnění ve výši mnohonásobku ceny obvyklé za služby v této kategorii (srovnej s ceníky za podnikatelskou inzerci Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz) je internetový katalog (také tištěný katalog nebo katalog na datovém nosiči) umístěný obvykle na webových stránkách bez uvedení ověřitelného měření návštěvnosti.

Atributy katalogových podvodůEditovat

 • Důmyslné ukrývání informací o skutečně požadované ceně. Příklad: Na formuláři dominuje nápis REGISTRACE ZDARMA!!! za nímž následuje několik stran hustě popsaných drobným textem ve kterém je ukryta věta ve smyslu: "manipulační poplatek činí sto tisíc korun" (časté bývá uvádění částek slovy, aby lépe zanikly mezi textem).
 • Nabídka registrace v katalogu (ať už přichází formou dopisu, nebo elektronicky) se neoprávněně prezentuje logem nebo názvem společností a akcí, které tradičně slouží k prezentaci firem (velmi často např. BVV nebo Leipziger Messe). Daleko menším písmem a často až na okraji stránky nebo obálky je pak uvedeno, že tyto společnosti nemají s vydavatelem katalogu nic společného.
 • Počet klientů podvodné katalogové firmy, kteří deklarují, že byli při uzavírání smlouvy podvedeni je vždy blízký 100% celkového počtu klientů
 • Je obtížné až nemožné nalézt mezi klienty podvodné katalogové firmy někoho, kdo by se necítil podveden
 • Vypovězení smlouvy je možné jen po zaplacení smluvních pokut ve stejné nebo větší výši než kdyby k vypovězení smlouvy nedošlo
 • Úroky z prodlení jsou několikanásobkem běžné sazby
 • Smlouva je automaticky obnovována, přesný okamžik kdy lze smlouvu vypovědět bez následků je však vyjádřen velmi nejasně
 • Ve smlouvě je řešení sporů upraveno tak, aby jakékoli spory vždy řešil ad-hoc rozhodce, který je vždy nějakým způsobem provázán s podvodnou adresářovou firmou. V ČR lze na základě rozhodčího nálezu takovéhoto rozhodce vést exekuci bez ohledu na obsah rozhodčího nálezu
 • Katalogová firma se formálně snaží o smír nabízením různých "slev" a dodatečných úprav smluvního vztahu, které však mají za cíl ještě více podvedeného zmást a znesnadnit mu řešení situace

Možnosti obrany před katalogovým podvodemEditovat

 • Písemné odmítnutí nároků podvodné katalogové firmy, prohlášení smlouvy za neplatnou od samého počátku z důvodu uvedení v omyl a odepření jakýchkoli plateb či dodatečných úprav smluvního vztahu
 • Aktivní vyhledávání a kontaktování obdobně poškozených osob (nejlépe přímo v katalogu podvodné firmy)
 • Hromadné podání trestního oznámení
 • Podání určovací žaloby na neplatnost smluvního vztahu
 • Vytvoření právnické osoby (Občanského sdružení) a podání nekalosoutěžní žaloby na podvodnou katalogovou firmu

[1][2][3][4][5][6]

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat