Požární útok

disciplína požárního sportu

Požární útok bývá mezi hasiči označován jako „královská disciplína“. Je to z toho důvodu, že se musí skloubit mnoho faktorů, vnitřních i vnějších, kterých je zapotřebí, aby se útok vydařil co nejlépe a v co nejkratším čase.

Firefighter games in Hrazany (41).JPG

V některých sborech je požární útok používán jako zakončení sezóny (ukončení ročního závodění).

Soutěžní družstvoEditovat

Soutěžní družstvo tvoří sedm členů (může tvořit i šest až pět), jejichž náplň práce je odlišná, ale musí při ní fungovat ideální souhra. Posty se označují podle funkce nebo nástroje, který daný člen obsluhuje a jsou rozděleny následovně:

 • strojník - napojuje první savici na čerpadlo, ovládá čerpadlo
 • savice ("spojkař") - spojuje první a druhou savici
 • koš ("košař“) - spojuje savici s košem
 • béčka (béčkař) - napojuje první hadici typu B do čerpadla, spojuje první a druhou hadici typu B
 • rozdělovač - napojuje druhou hadici typu B a dvě hadice typu C (z každé strany jednu) do rozdělovače a běží s ním směrem k terčům
 • 2 proudaři - každý spojí své dvě hadice typu C a druhou hadici typu C spojí s proudnicí, poté běží k terčům a naplní je

Soutěží muži, ženy i děti, avšak všichni musí být platnými členy SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) nebo profesionální hasiči.

VýstrojEditovat

Soutěžící musí být oblečeni ve stejnokroji. Nohavice by měly být dlouhé ale můžou být i zahnuté (celý tým musí mít stejnou délku a barvu nohavic), rukávy krátké či dlouhé (u dětí musí být rukávy dlouhé). Každý člen družstva musí mít ochrannou přilbu a opasek (u dětí opasek není nutný).

Technické vybaveníEditovat

Nastupují-li soutěžící k požárnímu útoku, musí pro ně být nachystána základna, na kterou umísťují své vybavení. Základna je dřevěná deska o rozměrech 2x2x0,1 metrů. Mimo ni je umístěna pouze nádrž na vodu (káď). Všechno potřebné nářadí musí být před startem uloženo na základně. Savice může být položena ve vzduchu na kotouči hadice nebo na stroji a jako jediná smí přesahovat hranu základny, nesmí se však dotýkat země.

Nejstěžejnějším strojem pro požární útok je přenosná motorová stříkačka, která pomáhá přesunu vody z nádrže pomocí hadic směrem k terčům. Podle pravidel se využívá stroj PS12 (od roku 2012 nový stroj TOHATSU). Stroje jsou často upravovány (viz níže). Na motorovou stříkačku jsou napojeny savice, které jsou zakončeny sacím košem. Druhým směrem od stříkačky vedou už jen hadice typu B a C, které jsou zakončeny proudnicemi, ze kterých je třeba usměrňovat vodu na terč.

SpecifikaceEditovat

Sací koš je kovový (někdy také laminátový) s kovovým výpletem, znemožňujícím nasátí nežádoucího předmětu. Musí být vybaven funkční zpětnou klapkou. Na samotný koš navazují savice. Mohou být tvořeny dvěma či čtyřmi kusy. V případě dvou kusů dosahují každá délky 2,5 metrů, v případě čtyř kusů má každá z nich 1,6 metrů a musí být předem spojeny po dvou.

Dále je zapotřebí tlakových přenosných hadic. Při útoku se využívá dvou typů těchto hadic. Hadice typu B je určená pro transport vody přímo ze stříkačky. Muži mají takto napojené 3-2 kusy hadice B za sebou, ženy a děti používají pouze 2 kusy. Z hadice typu B putuje voda do rozdělovače. Konkrétně jde o třícestný rozdělovač s funkčním vřetenovým nebo kulovým uzávěrem. Ten směruje vodu na dvě strany do hadic typu C, které se na sebe pojí dvě a zakončeny jsou proudnicí.

Terče mohou být dvojího typu. Sklopné terče spínají časomíru ihned při zásahu vodním proudem (případně se zpožděním odpovídající době sepnutí sklápěcího mechanismu). Druhým typem jsou terče nástřikové, u kterých je třeba naplnit 10(15)litrovou nádržku a až poté časomíra sepne. Výsledný čas je daný časem terče, který je sepnutý jako druhý.

Nepovinnou součástí vybavení jsou dva klíče na spojky, kterých je možné využít i během chystání samotného útoku, například jako podložku pod koš apod. Jiné než výše jmenované nástroje a vybavení jsou zakázány. Pořadatel soutěže je povinen, pokud není určeno jinak, nachystat a mít k dispozici základnu, nádrž na vodu, terče, přetlakový ventil, hadice typu B na odpadní vodu. Během samotného útoku je voda do nádrže pravidelně doplňována.

Časy a vzdálenostiEditovat

Na základnu mohou soutěžící vstoupit až po odnesení stroje předešlého týmu ze základny. Družstvu se od této chvíle měří limit 5 minut. V roce 2017 v soutěži Gorolský pohár – (GP) se časový limit zkrátil na 4 minuty. Během této doby je třeba vše nachystat pro provedení útoku s dodržováním vymezených pravidel. Přesáhne-li družstvo limit 5 minut, je diskvalifikováno. Pro provedení samotného útoku má družstvo 2 minuty. Čas delší než dvě minuty opět družstvo diskvalifikuje. Po výstřelu vybíhají soutěžící od startovní čáry směrem k základně. Startovní čára je od osy základny vzdálená 10 metrů. Nádrž na vodu stojí ve vzdálenosti 4 metrů od hrany základny. Čelo terčů od hranice stříkání je vzdálené 5 metrů.

Provedení útokuEditovat

Po odnesení stroje předešlého týmu se spustí časomíra (5 či 4 minut) od spuštění se smí jít daný tým chystat na základnu. Pak začínají soutěžící s chystáním všeho potřebného na základně. Po ukončení přípravy rozhodčí zkontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky (zuby spojek hadic se nesmí dotýkat, žádný z předmětů nesmí přesahovat základnu s výjimkou savic apod.) a pokud je vše v pořádku, zdvihne bílý praporek a soutěžící se přesouvají na startovní čáru.

Po výstřelu, nebo jiném zvukovém signálu, vybíhají směrem k základně, kde strojník našroubuje jednu savici na stroj. Mezitím "košař" na druhou savici nasazuje koš, který musí být minimálně jednou zavinutý (nesmí být zaseknutý) a spolu s druhým závodníkem nabírají vodu a tento závodník pak obě savice spojuje k sobě. Mezitím ostatní závodníci na základně spojují spojky hadic a vybíhají směrem k terčům. Osoba na postu "béčka(béčkař)" zapojí jednu spojku hadice typu B do stroje a druhou spojku typu C spojí hadice levému proudaři/ce poté zapojí do sebe poslední spojku s hadicí od rozdělovače a vybíhá směrem k terčům a snaží se čím jak nejrychleji a nejvíce roztáhnout hadice. Osoba na postu rozdělovače na rozdělovač napojí všechny tří koncovky a poté, co doběhne do optimální vzdálenosti, čeká na blížící se vodu. K hranici terčů zatím dobíhají oba proudaři, zaklekávají a usměrňují proud směrem na terče. Proudnice je možné zapojit přímo na základně, nebo kdykoli později. Ve druhém případě však hrozí, že se tak nestane včas. Každý proudař stříká pouze na svůj terč. V opačném případě dojde k diskvalifikaci.

Po úspěšném zdolání obou terčů se družstvu zaznamená čas a vyhrává družstvo s nejrychlejším časem. Po ukončení útoku všichni z přítomných rozhodčích musí bílým praporkem odsouhlasit správné provedení útoku. Objeví-li se u kteréhokoli z nich červený praporek, družstvo svůj pokus ztrácí a opět se jedná o diskvalifikaci ze soutěže.

DiskvalifikaceEditovat

K diskvalifikaci dochází :

 1. po překročení 5minutového (4 minutového) limitu na přípravu základny
 2. po dvou tzv. ulitých startech
 3. když do jedné minuty od startu "nevyletí" ze stroje voda
 4. po překročení dvou minutového limitu na splnění útoku
 5. při přešlápnutí startovní čáry nebo čáry vymezené pro proudaře
 6. při samovolném uvolnění sacího koše ze savice v průběhu útoku

Ligové soutěžeEditovat

V požárním útoku se pořádá mnoho ligových soutěží. Jedná se o série soutěží pořádaných v průběhu sezony na různých místech. Družstvo získává za umístění v každé ze soutěží body do celkového hodnocení a na konci sezony je družstvo s nejvyšším počtem bodů vyhlášeno mistrem ligy.

Ligové soutěže mají obvykle pravidla upravená oproti pravidlům postupových soutěží, buď z organizačních důvodů, nebo kvůli zvýšení atraktivity. Běžnou úpravou pravidel je například zkrácená doba přípravy, čímž je urychlen průběh soutěže. Jako kompenzace bývá k dispozici tzv. "přípravné plato". Někdy jsou také zřízené dvě základny, přičemž na jedné se vždy provádí soutěžní pokus, zatímco na druhé probíhá příprava dalšího družstva.

Častou úpravou pravidel je také povolení sportovních "úzkých" hadic s menším průřezem (Hadice "C" má průměr z 52 mm snížený na 42 mm, hadice "B" z 75 mm na 65 mm).

Úpravy strojůEditovat

Standardně používaná stříkačka PS12 je pro sportovní účely upravována. Původní čerpadlo bývá nahrazeno čerpadlem výkonnějším.

Původní motor o objemu 1221 cm³ bývá nahrazován motorem o objemu 1433 cm³ (oba motory z vozu Škoda 1203, resp. TAZ 1500). Na těchto motorech bývají prováděny další úpravy, které však stříkačku obvykle činí neschopnou déle trvající činnosti a je určena čistě ke sportovním účelům. Válce motoru mohou být "převrtány" z původních 72 mm vrtání až na 82 mm. Tím může být dosaženo objemu až 1860 cm³. Úpravou klikové hřídele lze zvětšit také zdvih pístu a dosáhnout tím i vyšších objemů. Běžně se tak lze setkat s objemy 2112 cm³ (vrtání zvýšené z 88 mm na 100 mm). Jsou známy případy, kdy byly použity i jiné motory, např. dieselový agregát 1.9TDi.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat