Počítačová animace

technika filmové tvorby pomocí počítače

Počítačová animace je animace vytvářená výhradně pomocí výpočetní techniky. Při tvorbě počítačové animace se používá speciální grafický software. Existují v podstatě dva druhy animace: 2D (dvourozměrná) a 3D (trojrozměrná). Většina programů vytváří animaci pomocí klíčových snímků - poloha grafického objektu je určena uživatelem pomocí klíčových snímků (keyframes) a program sám dopočítá pohyb mezi těmito dvěma polohami. Příkladem programu na jednoduchou počítačovou animaci může být například Pivot Stickfigure Animator.

Nejpoužívanější software pro počítačovou animaci editovat

3D editovat

2D editovat

  • Adobe Animate
  • Moho
  • Toon Boom Harmony

Související články editovat

Externí odkazy editovat