Plný pracovní úvazek

Plný pracovní úvazek je vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem určující časový způsob výkonu práce. Jedná se o pravidelnou práci vykonávanou nejčastěji v tzv. pracovních dnech. Každá země pak svými zákony a vnitřními předpisy ošetřuje, které dny jsou pracovní, kolik jich je a kolik je pracovních hodin. Pokud je úvazek zkrácen, jedná se buď o poloviční pracovní úvazek, nebo o zkrácený pracovní úvazek. Jiným typem úvazku je alternativní pracovní úvazek.

Uzenáři často pracují na plný úvazek

Ekvivalent plného pracovního úvazku, často zkracovaný FTE (z anglického Full Time Equivalent), je ukazatel používaný v ekonomii k přepočtu pracnosti nebo odvedené práce na plné úvazky.

Česká republika Editovat

V České republice je plný pracovní úvazek možno uzavřít jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovními dny jsou pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. Výjimku tvoří státní svátky. Osoba na plném pracovním úvazku tak pracuje 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, tedy 40 hodin týdně. Tato pracovní doba může mít různé variace.