Pithos (řecky πίθος, plurál: pithoi) je velká starověká řecká hliněná zásobní nádoba s plastickou výzdobou. Tvar se objevuje již v době bronzové v mínojské a mykénské kultuře. Největší pithy dosahovaly výšky až dva metry. Sloužil jako velká zásobnice potravin, především na víno a obilí. Taktéž byl používán k pohřebním účelům.

Krétský orientalizující pithos – 675 př. n. l.

Kynický filosof Díogenés ze Sinópé si jej údajně zvolil jako své obydlí, aby lidem ukázal, do jaké míry lze omezit lidské potřeby.

Literatura

editovat
  • BAHNÍK, Václav et al. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974. 717 s., xcvi obr. příloh.

Externí odkazy

editovat