Pieta (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Pieta je zobrazení Panny Marie na klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže (horizontální nebo vertikální) vyvinuté ze scény Oplakávání izolováním obou postav. Další významy jsou uvedeny níže.