Piesničky

Piesničky (označované též opisně jako Písničky s kalendářem a cisiojanem) je nejstarší český tištěný kancionál. Je to první tištěná kniha tohoto druhu v Evropě. Byl vydán roku 1501, patrně vyšel z tiskárny Severinovy a Kampovy. Kancionál je anonymní, za jeho sestavovatele bývá někdy pokládán bratr Lukáš Pražský. Je bez not a nápěvných odkazů.

Obsah písní má vztah k Jednotě bratrské, kancionál zřejmě vznikl jako tisk určený pro soukromou potřebu.

Je zachován je v jediném exempláři, uloženém v Knihovně Národního muzea v Praze pod sign. 25 F 3.

BibliografieEditovat

  • KOUBA, Jan: Nejstarší český tištěný kancionál z roku 1501 jako hudební pramen. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, 1965, s. 89–138.
  • KOUBA, Jan: Der älteste Gesangbuchdruck von 1501 aus Böhmen. Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 13, 1968, s. 78–112.
  • ŠKARKA, Antonín: Půltisicíletí českého písemnictví. Praha, Odeon, 1986, s. 197, 305.

Externí odkazyEditovat