Pica může znamenat:

  • onemocnění pika, či též pica