Peripieninský lineament

tektonické rozhraní 1. řádu

Peripieninský lineament je tektonické rozhraní 1. řádu, které odděluje blok Centrálních Západních Karpat od Českého masivu a východoevropské platformy.[1] Lze jej považovat za hlubinný projev komplikované stavby bradlového pásma. V současnosti se ale používání tohoto termínu nedoporučuje.

Tektonická mapa Karpat

Na Pováží je přibližně shodný s průběhem bradlového pásma. Na východě lze rozhraní sledovat v oblasti ukrajinského úseku bradlového pásma a severního okraje rumunského marmarošského masivu. Geofyzikální výzkumy v prostoru západně od Myjavy poukazují na to, že skok Mohorovičićovy diskontinuit, se kterým je peripieninský lineament nejčastěji ztotožňován, se v tomto prostoru odděluje od bradlového pásma a podél severozápadních svahů Malých Karpat směruje na jihozápad do oblasti Semmeringu.[2]

Rozhraní je na většině území Západních Karpat téměř vertikální, nebo velmi strmě ukloněno na jih. Směrem na západ do Alp se tento sklon zmenšuje a mění se na vnitřněkůrový násun. Podle geofyzikálních zjištění není peripieninský lineament celkem shodný s průběhem bradlového pásma, na východě zasahuje více na sever, zatímco na západě více do vnitřní části orogénu.[3]

Termín původně zavedl M. Máška v roce 1961, který toto rozhraní chápal jako předěl mezi starými masivy, fungující od dob asyntské a kaledonské až do alpinské éry.[2]

V díle Regionální geologie ČSSR z roku 1964 je použit i český název připieninský lineament.[4]

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Peripieninský lineament na slovenské Wikipedii.

  1. Grygar, R., Multimediální učební texty "Regionální geologie České republiky". Institut geologického inženýrství Hornicko-geologická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava
  2. a b Biely, A., 1975: Poznámka k termínu „peripieninský lineament.“ Geologické práce, Správy, 63, s. 205-209
  3. Mišík, M., 1997: The The Slovak Part of the Pieniny Klippen Belt After the Pioneering Works of D. Andrusov. Geologica Carpathica, 48, 4, s. 209-220
  4. Regionální geologie ČSSR, Díl I., svazek I., Krystalinikum, přístup 2015-03-29