Paulínská rodina je římskokatolická kongregace 10 řádů a laických společenství, která byla založena blahoslaveným Jakubem Alberionem v roce 1914. Kongregace chová úctu zejména ke sv. Pavlovi, podle kterého je pojmenována. Dcery svatého Pavla, jedna z řeholních organizací spadajících pod Paulínskou rodinu, v České republice provozují nakladatelství Paulínky.

Apoštol Pavel - hlavní patron Paulínské rodiny

Poslání Editovat

Posláním Paulínské rodiny je šířit znalost evangelia a lásky Krista všemi možnými způsoby moderních technologií. Obecněji pak zdůrazňovat duchovní potřeby moderního světa moderní cestou.

Spiritualita Editovat

Základním bodem paulínské spirituality je uctívání Ježíše Krista, Božského Mistra, který je Cesta, Pravda a Život[1]. Členové též ctí Pannu Marii Královnu apoštolů. Zdrojem inspirace je svatý Pavel.

Členové Editovat

Světová Paulínská rodina se skládá z pěti řeholních kongregací, čtyř sekulárních institutů a jednoho laického sdružení:

Erb Editovat

 

Erb Rodiny sv. Pavla navrhl Timotej Giaccardo 20. srpna 1964. Otec Alberione symboliku vysvětlil následovně:

  • HostieJežíš Kristus, Božský Mistr, který je Cesta, Pravda a Život. On je chlebem vezdejším, jenž nás živí, posiluje a posvěcuje. Narodili jsme se z Eucharistie.
  • KnihaPísmo svaté, každodenní četba všech paulínek a paulínů. Jsme povinni ho hlásat. Je podstatou celého našeho učení.
  • Pero – První prostředek společné komunikace, symbolizuje všechny ostatní sdělovací prostředky.
  • Nápis – Text v otevřené knize zní: Ut innotescat per Ecclesiam sapientia Dei. (Ef 3,10) To znamená, že jsme děti a pokorní služebníci Církve, která je strážkyní pravdy zjevené Bohem.
  • Meč – Atribut apoštola Pavla. Připománá nám, že slovo Boží je meč, který odděluje člověka od ducha tohoto světa.
  • Alba – Označuje symboly čtyř evangelistů: anděl (angelus), lev (leo), býk (bos), orel (aquila). Slovo Alba je též názvem města, kde Paulínská rodina vznikla.
  • Gloria Deo, pax hominibus – Sláva Bohu, pokoj lidem. Slova shrnující smysl Ježíšova příchodu na svět. Paulínská rodina nemá jiný cíl.[2]
  • Štít erbu – Znamená, že paulínky a pulíni mají pečovat o svého ducha, aby měli sílu plnit misi jim svěřenou. Všem připomínat, že Boží díla se dějí skrze lid Boží.

Osobnosti Editovat

Společnost svatého Pavla

Dcery svatého Pavla

Sestry učednice Božského Mistra

Institut Ježíše Kněze

Sdružení paulínských spolupracovníků

Reference Editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Pauline family na anglické Wikipedii.

  1. Jan 14,6
  2. www.paulus.org.pl [online]. www.paulus.org.pl [cit. 2016-02-20]. Dostupné online. 

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat