Parazitární infekce ptáků

Parazitární infekce ptáků jsou poměrně časté. Podle původce se rozlišují protozoózy (onemocnění vyvolané jednobuněčnými eukaryotními organismy), helmintózy (onemocnění vyvolané červy) a artropodózy (onemocnění vyvolané členovci).

Výskyt parazitóz u ptáků záleží na způsobu jejich života - u volně žijících ptáků a u ptáků chovaných z obliby nebo v zajetí, kteří přicházejí do kontaktu s přírodou, jsou parazitózy mnohem častější než na příklad u kura domácího, chovaného téměř v izolaci v podmínkách intenzivních velkochovů. Parazitární infekce a jimi vyvolávaná onemocnění jsou rozšířena celosvětově, jiná se vyskytují pouze v určitých klimatických pásmech nebo oblastech. Existují také tzv. oportunní parazité, kteří vyvolávají onemocnění pouze za určitých okolností u oslabených jedinců (např. stresem, imunosupresí apod.). Diagnostika parazitóz je v porovnání s jinými infekčními agens zpravidla mnohem jednodušší, stejně tak jejich léčba i prevence.

LiteraturaEdit

  • RITCHIE, B.W. et al. Avian Medicine: Principles and Application. Florida, USA: Wingers Publ., 1994. 1384 s. ISBN 0-9636996-5-2. (anglicky) 
  • JURAJDA, Vladimír. Nemoci drůbeže a ptactva – metabolické poruchy, parazitární infekce nemoci trávicího ústrojí. 1. vyd. Brno: ES VFU Brno, 2003. 167 s. ISBN 80-7305-456-6. 
  • SAIF, Y.M. et al. Diseases of Poultry. 11. vyd. Ames, USA: Iowa State Press, Blackwell Publ. Comp., 2003. 1231 s. ISBN 0-8138-0423-X. (anglicky) 
  • JURÁŠEK, V. Veterinárna parazitológia. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1993. 382 s. 
  • HIEPE, Th. Lehrbuch der Parasitologie, Band 2 und 3. 1. vyd. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1985. (německy) 
  • RYŠAVÝ, B. et al. Základy parazitologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1988. 216 s.