Parament z Narbonne

oltářní antependium

Parament z Narbonne (francouzsky Parement de Narbonne) je rozměrné oltářní antependium zdobené grisaillovou malbou z doby kolem roku 1375. Parament byl původně určen pro katedrálu v Narbonne a nyní je vystaven v muzeu Louvre.

Popis a zařazeníEditovat

 
Parement de Narbonne, Musée du Louvre

Parament z Narbonne je malba tuší na pásu hedvábí vysokém 77,5 cm a dlouhém 286 cm. Zobrazuje scény z pašijového cyklu a zmrtvýchvstání Krista (zleva): Jidášův polibek, Bičování Krista, Nesení kříže, Ukřižování,Oplakávání Krista, Kristus v předpeklí osvobozuje duše a Noli me Tangere.

Ukřižování je lemováno nahoře dvojicemi postav: alegorie Eklésie a Izajáš, alegorie Synagogy a krále Davida, dole jsou klečící postavy krále Karla V. a královny Johany Bourbonské.

 
Kristus v předpeklí (detail)

Parament byl zhotoven malířem, označovaným jako Mistr Paramentu z Narbonne, pro přední stranu oltáře (antependium) nikdy nedostavěné narbonnské katedrály svatých Justa a Pastora (Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne) (1272–1344). Monochromní kresba naznačuje, že parament byl užíván během postní doby (Popeleční středa) k zakrytí původních barevných obrazů. Počátkem 19. století dílo zakoupil malíř Jules Boilly a v roce 1852 ho získalo do sbírky muzeum Louvre.

Styl malíře je snadno rozeznatelný. Jeho figury jsou elegantní, realistické a hmotné, s poněkud disproporčními velkými hlavami. Realistické podání tváří má původ ve franko-vlámském umění, ale lze nalézt paralely s raným italským nebo českým malířstvím.[1] Grisaillová technika a způsob znázornění architektur svědčí, že autor byl obeznámen s knižními iluminacemi Jeana Pucelle (1300–1355). Řada shodných znaků pojí toto dílo s Mistrem Třeboňského oltáře, který byl mladším současníkem Mistra Paramentu z Narbonne.[2]

Datace díla je nepřesná a je vymezena dobou nástupu Karla V. na trůn (1364) a úmrtím královny (1378). Autorem paramentu by mohl být Jean d'Orleans, který se stal roku 1361 dvorním malířem, podílel se na přípravách korunovace Karla V. roku 1364 a je autorem obrazů jelenů v Palais de la Cité. Pracoval také jako iluminátor pro králova bratra Jana z Berry.

Práce připisované Jeanu d'OrleansEditovat

 
Très Belles Heures de Notre-Dame
  • Les Très Belles Heures de Notre-Dame
  • Turijn-Milaan-Getijdenboek (en. Turin-Milan Hours) (jako první z více iluminátorů)
  • Heures de René d'Anjou (Book of Hours of René d'Anjou), British Library

ReferenceEditovat

  1. Meiss, M, French painting in the time of Jean de Berry. Phaidon Press, Londýn 1967.
  2. Royt J, 2013, s. 221

LiteraturaEditovat

  • Jan Royt, The Master of the Třeboň Altarpiece, Karolinum Press Praha, 2013
  • Antoni Ziemba: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500. Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. ISBN 978-83-235-0443-6.
  • Nash, Susie, "The Parement de Narbonne, Context and Technique", in The Fabric of Images, European Paintings on Fabric Supports, 1300–1500, Archetype Press, 2000, ed. C. Villers
  • Millard Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry: The Late XIV Century and the Patronage of the Duke, 2 vols, National Gallery of Art Kress Foundation Studies in the History of European Art, 2 Thames and Hudson, London, 1967

Externí odkazyEditovat