Panika je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, nekorigovaným chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy. Typickými příznaky paniky jsou:

Příčinou paniky bývá také strach

Paniku vyvolává nedostatek informací, uvnitř určité sociální struktury, což ve spojení s extrémním napětím či očekáváním, může nabýt někdy i formy davové psychózy.

Panická poruchaEditovat

Související informace naleznete také v článku Panická porucha.

Jestliže nadměrně intenzivní úzkost trvá dlouho, příliš zasahuje do života, převládá zmatek, neúčelné chování, silné emoce. Jestliže je toto panické chování dlouhodobé a opakované, jedná se o panickou poruchu. Diagnostická vodítka:

  • náhlé a nečekané vegetativní projevy (bušení srdce, pocení, chvění nebo třes, dušnost, zalykání se apod.)
  • během záchvatu silná úzkost nebo strach (ze smrti, zešílení, ztráty kontroly vědomí)
  • katastrofická interpretace příznaků vážné nemoci
  • sekundárně často strach být sám, nebo se vzdálit z míst, kde je dostupná pomoc.[1]

Další souvislostiEditovat

  • panika na burze - její začátek může způsobit řada zdánlivých maličkostí (prohlášení politiků, hodnocení známých finančníků, lokální neúrody či přírodní katastrofy), které v důsledku vedou k propadu cen na burze
  • panika v bance - neboli „run na banku“ je (po zavedení „pojištění vkladů“ spíše byl) pokus velkého množství vkladatelů vyzvednout si v hotovosti své vklady ve stejnou chvíli. Vzniká na základě pověstí nebo faktů, které vedou vkladatele k obavě, že banka je insolventní a že nebude schopna dostát svým závazkům.
  • panický strach - je ustálené slovní spojení, které vešlo do povědomí jako rčení, přirovnání. Vyjadřuje stav velkého zděšení, náhlého strachu a obav z očekávaného.

Původ slovaEditovat

Výraz panika pochází od řeckého boha stád a lesů Pana. Podobal se napůl člověku, napůl kozlu. Svým vzhledem a křikem naháněl velký strach všem, kdo jej vyrušili ze spánku nebo při jeho toulkách lesem.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat