Panika

sociálně psychologický jev

Panika je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, nekorigovaným chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy. Typickými příznaky paniky jsou:

 • rychlé zmnožování iracionálních (rozumem nepochopitelných) složek ve strategii chování
 • umocňování emocionální složky rozhodování
 • nekoordinovanost interakčních, komunikačních a informačních vazeb
 • snížení rozumové kontroly chování
 • tendence k extrémním reakcím
Příčinou paniky bývá také strach

Paniku vyvolává nedostatek informací uvnitř určité sociální struktury, což ve spojení s extrémním napětím či očekáváním může nabýt někdy i formy davové psychózy.

Panická porucha editovat

Související informace naleznete také v článku Panická porucha.

Jestliže nadměrně intenzivní úzkost trvá dlouho, příliš zasahuje do života, převládá zmatek, neúčelné chování, silné emoce. Jestliže je toto panické chování dlouhodobé a opakované, jedná se o panickou poruchu. Diagnostická vodítka:

 • náhlé a nečekané vegetativní projevy (bušení srdce, pocení, chvění nebo třes, dušnost, zalykání se apod.)
 • během záchvatu silná úzkost nebo strach (ze smrti, zešílení, ztráty kontroly vědomí)
 • katastrofická interpretace příznaků vážné nemoci
 • sekundárně často strach být sám, nebo se vzdálit z míst, kde je dostupná pomoc.[1]

Další souvislosti editovat

 • Panika na burze – její začátek může způsobit řada zdánlivých maličkostí (prohlášení politiků, hodnocení známých finančníků, lokální neúrody či přírodní katastrofy), které v důsledku vedou k propadu cen na burze
 • Panika v bance – neboli „run na banku“ je pokus velkého množství vkladatelů vyzvednout si v hotovosti své vklady ve stejnou chvíli. Vzniká na základě pověstí nebo faktů, které vedou vkladatele k obavě, že banka je insolventní a že nebude schopna dostát svým závazkům.
 • Panický strach – je ustálené slovní spojení, které vešlo do povědomí jako rčení, přirovnání. Vyjadřuje stav velkého zděšení, náhlého strachu a obav z očekávaného.

Původ slova editovat

Výraz panika pochází od řeckého boha stád a lesů Pana. Podobal se napůl člověku, napůl kozlu. Svým vzhledem a křikem naháněl velký strach všem, kdo jej vyrušili ze spánku nebo při jeho toulkách lesem.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. SANQUIS - Časopis o umění a zdravém životním stylu. www.sanquis.cz [online]. [cit. 2022-05-04]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat