Pančhenlama je titul, kterým se v tibetském buddhismu označuje po dalajlamovi druhého nejvýše postaveného z lamů. Po smrti každého pančhenlamy se pověřená skupina mnichů vydá hledat jeho nové zrození, které je následně prohlášeno za inkarnaci předešlého pančhenlamy. Jedná se o tulku (převtělence) Buddhy Amithábhy. Z hlediska duchovní hierarchie je tedy důstojenství Pančhenlamů vyššího stupně než Dalajlámy a jejich úkol by mělo být duchovní vedení. Pančhenlama je představeným kláštera Tašilhünpo.

1. pančhenláma Khädub Geleg Palzangpo

Takto se podle tradice pančhenlama znovuzrozuje již od 15. století. Avšak titul udělil poprvé 5. dalajlama až v 17. století svému učiteli Lozang Čhokji Gjalcchänovi. Status pančhenlamy byl pak zpětně udělen i jeho třem předchůdcům, takže Lozang Čhokji Gjalcchän je v současnosti považován za 4. pančhenlamu.

Po smrti 10. pančhenlamy v roce 1989, skupina mnichů vyhledala v roce 1995 jeho nástupce Gendün Čhökji Ňima, kterého jako pančhenlamu uznal i 14. dalajlama. Avšak zasáhla čínská vláda, která se snažila dosadit jiného kandidáta Gjacchäna Norba. Toho ale odmítla škola Gelugpa uznat. V současné době tak probíhá spor o 11. pančhenlamu.

Spor o 11. pančhenlamu editovat

Od roku 1906 byl pančhenlama (v pořadí 9.) na straně Britů, kteří uznali čínskou nadvládu nad Tibetem, a od roku 1922 sídlil v Číně. Od vyhlášení Čínské republiky 1911 ale podřízenost Tibetu propadla, protože šlo o vztah Dalajlámy k císaři. Tibet se zbavil okupace 1912 a 40 let byl samostatný. Republika však dlouho usilovala o znovupodřízení Tibetu s cílem "osvobození od feudálního područí". Pančhenlama dalajlamovu politiku kritizoval. V roce 1934 se vydal s čínským vojskem do Tibetu, ale již v roce 1937 zemřel. Krátce před svou smrtí ještě pomohl rozpoznat 14. dalajlamu.

10. pančhenlama byl údajně objeven v Číně jako syn tibetských rodičů. Byl uznán, avšak bez tradičních zkoušek a rituálů. Když se 1952 vrátil dalajlama do Lhasy, Číňané pančhelamu instalovali do kláštera Tašilhünpo, aby tam vyčkával jako alternativní vládce. Těsně před začátkem kulturní revoluce Mao Ce-tunga odmítl pančhenlama odsoudit dalajlamu jako zrádce a od roku 1964 strávil 10 let ve vězení v Pekingu. V roce 1989 desátý pančhenlama náhle zemřel. V roce 1995 byl tajně nalezen 11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima. Čínská vláda jej však odmítla uznat a představila svého kandidáta, jímž je Gjacchän Norba. Tibetský kandidát se záhy ztratil, jeho místo pobytu je utajované a není jisté, zda je stále živ.

Seznam pančhenlamů editovat

Jméno pančhenlamy Životní data Přepis ve Wylieho transliteraci
1. Khädub Geleg Palzangpo 13851438 Mkhas-grub-dge-legs-dpal-bzang-po
2. Sönam Čhoglang 14381505 Bsod-nams-phjogs-glang
3. Lozang Döndub 15051568 Blo-bzang-don-grub
4. Lozang Čhökji Gjalcchän 15701662 Blo-bzang-čhos-kji-rgjal-mcchan
5. Lozang Ješe 16631737 Blo-bzang-je-šes
6. Lozang Paldän Ješe 17381780 Blo-bzang-dpal-lda-je-šes
7. Lozang Tänpä 17821853 Blo-bzang-bstan-pá'í-ňi-ma
8. Lozang Paldän Čhökji 18551882 Blo-bzang-dpal-ldan-čhos-kji-grags-pa-bstan-pá'i-dbang-phjung
9. Lozang Thubtän Čhökji 18831937 Blo-bzang-thub-bstan-čhos-kji-ňi-ma-dge-legs-rnam-rgjal
10. Čhökji Gjalcchän 19381989 Čhos-kji-rgjal-mcchan
11. Gendün Čhökji Ňima 1989 Dge-'dun-chos-kyi-nyi-ma

Literatura editovat

Externí odkazy editovat