PL/0

programovací jazyk
Tento článek pojednává o jazyce pro výuku konstrukce překladačů. Možná hledáte: podmnožinu programovacího jazyka PL/1 firmy IBM.

PL/0 je programovací jazyk podobný jazyku Pascal, navržený pro výuku konstrukce překladačů. Jazyk PL/0 je velmi zjednodušený; má pouze jednoduché proměnné, celočíselné výrazy, operátory porovnání, řídicí konstrukce beginend, ifthen, whiledo a procedury bez parametrů. Kvůli těmto omezením je psaní programů v PL/0 nepraktické, lze však pro něj vytvářet jednoduché a kompaktní překladače, na kterých lze efektivně demonstrovat množství konceptů používaných při konstrukci překladačů.

Jazyk PL/0 použil Niklaus Wirth v roce 1976 pro ukázku konstrukce překladače ve své knize Algoritmy + datové struktury = programy.

GramatikaEditovat

Syntaxi jazyka PL/0 lze popsat v EBNF takto:

program = blok "." .

blok = [ "const" ident "=" číslo {"," ident "=" číslo} ";"]
    [ "var" ident {"," ident} ";"]
    { "procedure" ident ";" blok ";" } příkaz .

příkaz = [ ident ":=" výraz | "call" ident 
      | "?" ident | "!" výraz 
      | "begin" příkaz {";" příkaz } "end" 
      | "if" podmínka "then" příkaz 
      | "while" podmínka "do" příkaz ].

podmínka = "odd" výraz |
      výraz ("="|"#"|"<"|"<="|">"|">=") výraz .

výraz = [ "+"|"-"] term { ("+"|"-") term}.

term = faktor {("*"|"/") faktor}.

faktor = ident | číslo | "(" výraz ")".

Pro jazyk s takto jednoduchou syntaxí je poměrně jednoduché napsat analyzátor s rekurzivním sestupem. Proto se překladač PL/0 často používá při přednáškách o konstrukci překladačů. Základní PL/0 lze rozšiřovat o vlastnosti dobře známé z jiných jazyků. Studenti jej obvykle mají rozšířit o řídicí konstrukci repeatuntil i o pokročilejší vlastnosti, jako je předávání parametrů procedur, datové struktury jako pole a řetězce nebo o aritmetiku v pohyblivé řádové čárce.

HistorieEditovat

V prosinci 1976 napsal Wirth malou knížečku o konstrukci překladačů, která obsahovala kompletní zdrojový kód překladače jazyka PL/0. Výše uvedená syntaktická pravidla byla převzata z prvního vydání Wirthovy knihy Compilerbau[1]. V pozdějších vydáních této knihy (pod vlivem svého probíhajícího výzkumu) změnil Wirth syntaxi jazyka PL/0. Změnil psaní klíčových slov jako const a procedure na velká písmena. Po této změně se PL/0 více podobá jazyku Modula-2. Současně Wirthův přítel a spolupracovník C. A. R. Hoare pracoval na svém vlivném konceptu komunikace sekvenčních procesů, který pro zápis komunikačních primitiv používal vykřičník ! a otazník ?. Wirth oba symboly přidal do jazyka PL/0, ale nikde v knize neuvádí jejich sémantiku.

Použití v vzděláváníEditovat

Původní článek o překladačích používá PL/0 pro demonstraci několika významných konceptů (postupné zjemňování, syntaktická analýza rekurzivním sestupem, EBNF, P-code, T-diagramy) studentům informatiky. Mnoho universitních přednášek o konstrukci překladačů kopíruje Wirthův přístup při používání těchto technik (viz reference níže). Klasická technika syntaktické analýzy rekurzivním sestupem je v některých přednáškách nahrazena nebo doplněna unixovým přístupem s využitím nástrojů lex a yacc (již také klasickým). Některé kurzy (PL/0 Language Tools) obsahují moderní koncepty, jako je objektově orientované programování a návrhové vzory s použitím moderních skriptovacích jazyků (Python) umožňující studentům pracovat s implementací v současném stylu programování.

PříkladyEditovat

Následující příklad používá rozšíření jazyka PL/0 nazývaného PL/0E.[2]

VAR x, squ;

PROCEDURE square;
BEGIN
  squ:= x * x
END;

BEGIN
  x := 1;
  WHILE x <= 10 DO
  BEGIN
   CALL square;
    ! squ;
   x := x + 1
  END
END.

Tento program vypíše druhé mocniny čísel 1 až 10. Vykřičník se dnes obvykle nahrazuje voláním procedury WriteLn.

Následující příklad byl převzat z druhého vydání Wirthovy knihy Compilerbau,[1] vydané v roce 1986 v Německu:

CONST
 m = 7,
 n = 85;

VAR
 x, y, z, q, r;

PROCEDURE multiply;
VAR a, b;

BEGIN
 a := x;
 b := y;
 z := 0;
 WHILE b > 0 DO BEGIN
  IF ODD b THEN z := z + a;
  a := 2 * a;
  b := b / 2
 END
END;

PROCEDURE divide;
VAR w;
BEGIN
 r := x;
 q := 0;
 w := y;
 WHILE w <= r DO w := 2 * w;
 WHILE w > y DO BEGIN
  q := 2 * q;
  w := w / 2;
  IF w <= r THEN BEGIN
   r := r - w;
   q := q + 1
  END
 END
END;

PROCEDURE gcd;
VAR f, g;
BEGIN
 f := x;
 g := y;
 WHILE f # g DO BEGIN
  IF f < g THEN g := g - f;
  IF g < f THEN f := f - g
 END;
 z := f
END;

BEGIN
 x := m;
 y := n;
 CALL multiply;
 x := 25;
 y := 3;
 CALL divide;
 x := 84;
 y := 36;
 CALL gcd
END.

Oberon-0Editovat

V třetím a posledním vydání své knihy o konstrukci překladačů nahradil Wirth PL/0 jazykem Oberon-0. Přestože je jazyk Oberon-0 mnohem složitější než PL/0, v knize je obsažen jeho kompletní překladač. Oberon-0 mimo jiné dovoluje použití polí, záznamů, deklarací typů a parametrů procedur. Vydavatelství Addison-Wesley nepokračuje ve vydávání Wirthových knih, ale Wirth v roce 2005 upravil třetí vydání své knihy a výsledek publikoval na internetu.[3]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku PL/0 na anglické Wikipedii.

 1. a b Wirth, 1986
 2. PL/0E
 3. WIRTH, Niklaus. Compiler Construction [online]. 3., upravené. vyd. 1996, 2005 [cit. 2017-02-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-17. ISBN 0-201-40353-6. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat